Siirry suoraan sisältöön

JCDecaux’n digitaalisille liiketoiminnoille on myönnetty ISO27001 -sertifikaatti

JCDecaux’n digitaalisille liiketoiminnoille on myönnetty ISO27001 -sertifikaatti

JCDecaux -konsernin tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisen ISO 27001 -standardin vaatimukset. ISO 27001 on yksi laajimmin tunnustetuista tietoturvan hallinnan kansainvälisistä standardeista.

JCDecaux’lle on heinäkuussa 2023 myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti ohjelmallisen liiketoiminnan ja JCDecaux’n KIS DMS (Digital Management System) alustan digitaalisten mainoskampanjoiden osalta. Sertifiointi konkretisoi konsernin pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tietoturvan edistämiseksi.

Kansainvälisen standardointi- ja sertifiointilaitos BSI Groupin sertifiointi myönnettiin auditoinnin jälkeen kolmeksi vuodeksi. BSI Groupin kolmeksi vuodeksi myöntämä sertifikaatti todentaa JCDecaux’n vahvan osaamisen tietoturvassa. Sertifiointi myös edistää entisestään prosessiemme systematisointia ja mahdollistaa digitaalisen turvallisuuden vahvistamisen kaikissa konsernin liiketoimintayksiköissä globaalisti.

Konsernin toimitusjohtaja Jean-François Decaux korostaa sertifikaatin painoarvoa: "Olemme erittäin iloisia saadessamme ISO 27001 -sertifikaatin digitaalisille liiketoiminnoillemme. ISO 27001 on vaativa sertifikaatti, joka on kansainvälisesti tunnustettu standardi ja osoittaa konsernimme sitoutumisen tietoturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen tulevaisuudessa.

Digitaalisia työkaluja on otettu massiivisesti käyttöön toimintaympäristössämme, ja niistä on tullut olennainen osa toimintaamme ja kehitystämme. On ensiarvoisen tärkeää jatkaa säännöllistä teknologioiden, ohjeistusten ja menetelmien kehittämistä, jotta voimme hallita ja rajata digitaalisuuteen liittyviä tietoturvariskejä. ISO 27001 -sertifikaatti edistää merkittävästi tätä tavoitetta
."

Digitaalisessa toimintaympäristössä data ja sen hyödyntäminen on JCDecaux’n liiketoiminnan ydintä. Ollessaan keskeinen toimija kaupunkien ja ihmisten palveluiden tuottamisessa, JCDecaux’n täytyy toimia esimerkillisesti. Eettisten ohjeiden laatiminen ja toimeenpaneminen tiedon, erityisesti henkilötietojen, keräämistä ja käsittelyä varten on JCDecaux -konsernille etusijalla.


Kansainvälisessä ISO 27001 -standardissa määritellään yksityiskohtaisesti organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perustamista, implementointia, ylläpitoa, seurantaa ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset. ISO 27001 -standardin mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on merkki luotettavuudesta. ISO 27001 -sertifiointia voidaan pitää myös JCDecaux’n erottautumistekijänä ja kilpailuetuna, koska sertifiointi on toistaiseksi vain harvalla ulkomainosalan toimijalla.

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä