Siirry suoraan sisältöön

Käyttöehdot

Yleiset ehdot JCDecaux Finland Oy:n (jäljempänä " JCDecaux") WWW-sivujen käyttämiselle.


JCDecaux myöntää Sinulle oikeuden WWW-sivujensa käyttämiseen, jos hyväksyt tässä esitetyt ehdot kokonaisuudessaan. Jos et hyväksy näitä ehtoja, ei Sinulla ole oikeutta sivujen käyttämiseen. Käyttämällä sivuja ilmaiset sitoutuvasi noudattamaan näitä ehtoja. Sivuilla olevat asiakirjat ja palvelut voivat lisäksi sisältää erityisiä ehtoja.

JCDecauxin WWW-sivujen sisältämän aineiston tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet sekä muut vastaavat aineettomat oikeudet kuuluvat JCDecauxille tai sille aineiston käyttöoikeuden myöntäneelle muulle taholle. Aineiston osittainenkin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman JCDecauxin antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta, jollei jäljempänä näissä ehdoissa toisin määrätä tai sivuilla jonkin aineiston osalta nimenomaisesti toisin mainita. Sinulle voi aiheutua rangaistusseuraamus ja/tai vahingonkorvausvastuu, jos Sinun todetaan loukanneen tässä tarkoitettuja oikeuksia.

Edellisessä kappaleessa mainittu rajoitus ei koske sivujen sisältämän aineiston osittaista tietokoneelle tallettamista tai aineiston tulostamista silloin, kun se tapahtuu Sinun omaa henkilökohtaista käyttöäsi taikka edustamasi yrityksen sisäistä käyttöä varten. Saat lisäksi käyttää JCDecauxin WWW-sivujen sisältämiä lehdistötiedotteita ja muita julkiseksi merkittyjä asiakirjoja joukkoviestimissä ja muussa julkisessa tiedonvälityksessä edellyttäen, että mainitset asiakirjan lähteen.

JCDecauxin WWW-sivuilla esiintyvät tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla rekisteröityjä tai muutoin suojattuja tavaramerkkejä tai toiminimiä. Edellä myönnetty sivujen rajoitettu käyttöoikeus ei oikeuta Sinua käyttämään tällaisia tavaramerkkejä tai toiminimiä ilman niiden oikeudenhaltijan lupaa. Sinulla ei myöskään ole oikeutta poistaa aineistosta tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai toiminimioikeutta koskevia mainintoja.

JCDecauxin WWW-sivujen sisältämän aineiston tarkoituksena on yksinomaan välittää tietoa JCDecauxista sekä sen toteuttamista mainoskampanjoista ja tarjoamista palveluista. JCDecauxin WWW-sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. JCDecaux ei millään tavoin vastaa sivuilla esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä. JCDecaux ei myöskään millään tavoin vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin JCDecauxin WWW-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka ovat muiden kuin JCDecauxin tekemiä tai julkaisemia. WWW-sivuilla esitetty JCDecaux'n tuotteiden hintatieto esitetään sitoumuksetta ja voi muuttua koska tahansa. 

JCDecaux ei vastaa WWW-sivujensa käyttämisen Sinulle aiheuttamasta vahingosta silloinkaan, kun vahinko kohdistuu muihin kuin JCDecauxille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin taikka muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin. JCDecaux ei myöskään vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta Sinulle aiheutuvasta vahingosta taikka niiden Sinulle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

JCDecaux varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa WWW-sivujensa sisältöä, sivujen sisältämiä palveluja, lakkauttaa jonkin palvelun tai estää pääsysi sivuille.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja JCDecauxin omasta tuottamuksesta. Mainitut vastuunrajoitukset ovat kuitenkin voimassa vain lain sallimassa laajuudessa.


TUTUSTU MYÖS JCDECAUX FINLAND OY:N TIETOSUOJASELOSTEISIIN:

JCDecaux Finland Oy:n tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste