Siirry suoraan sisältöön

Myyntiehdot

Myyntiehdot

Voimassa alkaen 01.01.2024

1 Yleistä

Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin JCDecaux Finland Oy:n (jäljempänä “JCD”) asiakkailleen (jäljempänä “Asiakas”) toimittamiin mainosratkaisuihin, elleivät JCD ja Asiakas ole kirjallisesti muuta sopineet. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä myyntiehdot osaksi JCD:n ja Asiakkaan välistä kauppasopimusta ilman eri viittausta tilaamalla JCD:n mainosratkaisuja. JCD:llä on oikeus muuttaa näitä myyntiehtoja. Kulloinkin voimassa olevat myyntiehdot ovat nähtävillä JCD:n kotisivulla www.jcdecaux.fi


2 Mainoskampanja, mainosjakso ja kiinnitysajat 

JCD:n myymät mainoskampanjat myydään mediasopimuksessa määritellyn mainosjakson mittaisena ja välimyyntiehdoin. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun Asiakas tai hänen edustajansa kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla vahvistaa mainoskampanjan. Mainosvälineestä ja –tuotteesta riippuen mainosjakso voi olla mitattu minuutteina, tunteina, päivinä, viikkoina, kuukausina, näyttökertoina tai DOOH impressioina.

Mainosten kiinnitysajat vaihtelevat eri mainosvälineissä. Abribus-julisteet kiinnitetään lauantain klo 22:00 ja maanantain klo 6:00 välisenä aikana. Muut ulkomainosvälineet lauantain klo 12:00 ja maanantain klo 24:00 välisenä aikana. Liikennevälinemainonnan kiinnitysaika on 1–3 päivää. Poikkeavasta vaihtoaikataulusta tai mainoskampanjan aikana tehtävästä muutoksesta tai välivaihdosta on sovittava kirjallisesti erikseen hyvissä ajoin. Tällaisista muutoksista veloitetaan erikseen.

Digitaalisten kampanjoiden aloitusaika riippuu kyseessä olevien mainoslaitteiden päälläoloajasta, ellei kyseessä ole päivänosa- tai tuntikohdennus, jolloin kampanja alkaa ostetun ajankohdan mukaisesti. Digitaalisten kampanjoiden päättymisaika riippuu kampanjaan valittujen mainoslaitteiden päälläoloajasta. 

 

3 Mainostettava tuote tai palvelu 

Asiakkaan on ilmoitettava mainoskampanjan vahvistamisen yhteydessä mainostajan lisäksi mainostettava tuote tai palvelu. Rinnakkaispaketeissa saattaa yhtäaikaisesti olla saman tuoteryhmän mainontaa. JCD varaa oikeuden käyttää toteutuneiden mainoskampanjoiden kuvamateriaalia omassa markkinoinnissaan ja viestintäkanavissaan. 

4 Mainoskampanjan kokonaishinta 

Mainoskampanjan kokonaishinta muodostuu mediahinnasta, kiinnitys- ja huoltohinnasta, mahdollisesta erillisestä tuotantokustannuksesta tai käsittelymaksusta (kappale yhdeksän (9)) sekä digitaalisia mainosratkaisuja sisältävän mainoskampanjan aineistonhallintamaksusta. Kiinnitys ja huolto -hintaan sisältyvät mainosten kiinnityksen lisäksi mainosten valvonta ja huolto mainoskampanjan aikana. Digitaalisia mainosratkaisuja sisältävien mainoskampanjoiden aineistonhallintakuluun sisältyy digitaalisten mainosten julkaisu sekä digitaalisten mainosvälineiden valvonta ja ylläpito kampanja-aikana.


5 Oikeus sopimuksesta poikkeamiseen 

5.1 Outdoor Impact –piiriin kuuluvat ja julistepohjaiset mainosvälineet 
Outdoor Impact on ulkomainonnan yleisönmittausjärjestelmä, jossa mainosvälineiden ja niiden ympäristön analyysin tuloksena muodostuu tuotteille tavoittavuusarvo, jonka yksikkönä käytetään Visibility Adjusted Contactia (myöhemmin VAC). Näistä mainosvälineistä koostuvien tuotteiden mediahinnoittelu perustuu VAC-kontaktimääriin (VAC-totaali). JCD ei myönnä kontaktitakuuta, eikä VAC-kontaktien toteutumista jälkikäteen todenneta. JCD:llä on mainoskampanjaan liittyvien sopimusten muuttumatta oikeus kohtuullisiin kontaktimäärän muutoksiin. JCD:llä on mainoskampanjaan liittyvien sopimusten muuttumatta oikeus kohtuulliseen julistemäärän ylitykseen ja 5 % alitukseen. Alitus voi olla tilapäisesti tätäkin suurempi johtuen kappaleessa kolmetoista (13) esitetyistä syistä.


5.2 Digitaaliset mainosvälineet
Digitaaliset mainosvälineet eivät kuulu Outdoor Impact –yleisönmittausjärjestelmän piiriin. JCD:llä on mainoskampanjaan liittyvien sopimusten muuttumatta oikeus kampanjan kohtuulliseen DOOH-impressiomäärän ylitykseen ja 5 % alitukseen. Alitus voi olla tilapäisesti tätäkin suurempi johtuen kappaleessa kolmetoista (13) esitetyistä syistä. Näyttökerta/SOT (share of time) voi vaihdella eri välineissä, lokaatioissa ja päivänosissa. Kampanjoiden ylitystä tai alitusta peilataan ostetun paketin total-impressioihin, ellei kampanja koostu yksittäisestä lokaatiosta.

Digiscreeneissä eli liikennevälineiden sisällä olevissa digitaalisissa näytöissä olevista kampanjoista raportoidaan vain ennustetut DOOH-impressiot.

5.3 Katu-, huolto- ja asennustöiden vaikutukset ostettuihin kampanjoihin
Katutöistä, mainosvälineasennuksista tai vastaavista tilanteista johtuvista syistä mainontaa ei välttämättä voida toteuttaa asiakkaan ostamassa mainosvälineessä. JCD pidättää oikeuden olla toteuttamatta kampanjaa kyseisessä sijainnissa ja perua yksipuolisesti kampanjan kyseisten mainosvälineiden osalta. JCD ilmoittaa asiasta Asiakkaalle mahdollisimman pian.5.4 Mainonnan rajoituksia sisältävät ympäristöt
JCD:n sopimuskumppanit saattavat rajoittaa joissain ympäristöissä mainonnan sisältöjä. Esimerkkejä tästä ovat tietyillä paikkakunnilla kielletty poliittinen mainonta ja joissain kauppaympäristöissä on kielletty kilpailevia tuotemerkkejä sisältävä mainonta. Tarkempia tietoja rajoituksista saa JCD:n mediamyynnistä. JCD:llä on oikeus perua kampanja yksipuolisesti kyseisten mainosvälineiden osalta, mikäli asiakkaan mainonnan sisältö on kiellettyä mainoskampanjalle ostetussa ympäristössä. JCD ilmoittaa asiasta Asiakkaalle mahdollisimman pian.


6 Sopimuksen peruminen/siirtäminen

6.1 Julistepohjaiset tuotteet

Mikäli mainoskampanja perutaan myöhemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen mainoskampanjan sopimuksenmukaista alkamista, JCD:llä on oikeus laskuttaa koko perutun mainoskampanjan nettohinta Asiakkaalta. Peruminen on tehtävä aina kirjallisesti. Mainoskampanja on mahdollista yhden (1) kerran kuluitta siirtää myöhemmin toteutettavaksi ja siitä on aina sovittava kirjallisesti erikseen (siirto tehtävä neljä (4) viikkoa ennen kampanjan alkua). Siinä tapauksessa, että mainoskampanjan tuotanto on tilattu JCD:ltä ja JCD on sen vastaavasti alihankkijaltaan sitovasti tilannut, veloitetaan tuotannon hinta aina Asiakkaalta, riippumatta perumisen ajankohdasta.

Yllä olevasta poiketen kokoteipatun raitio- ja metrovaunun, lattia- ja liukuporrasteippausten ja innovate-pysäkin peruutusehto on kahdeksan (8) viikkoa. Jos mainoskampanja perutaan myöhemmin kuin kahdeksan (8) viikkoa ennen mainoskampanjan sopimuksenmukaista alkamista, JCD:llä on oikeus laskuttaa koko perutun mainoskampanjan nettohinta Asiakkaalta. Peruminen on tehtävä aina kirjallisesti. Siinä tapauksessa, että mainoskampanjan tuotanto on tilattu JCD:ltä ja JCD on sen vastaavasti alihankkijaltaan sitovasti tilannut, veloitetaan tuotannon hinta aina Asiakkaalta, riippumatta perumisen ajankohdasta.

6.2 Digitaaliset tuotteet

Jos mainoskampanja perutaan myöhemmin kuin viisi (5) arkipäivää ennen mainoskampanjan sopimuksenmukaista alkamista, JCD:llä on oikeus laskuttaa koko perutun mainoskampanjan nettohinta Asiakkaalta. Peruminen on tehtävä aina kirjallisesti. Mainoskampanja on mahdollista yhden (1) kerran kuluitta siirtää myöhemmin toteutettavaksi ja siitä on aina sovittava kirjallisesti erikseen. Siirto on tehtävä viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen kampanjan alkua.

 

 

7 Laskutus

Mainoskampanjan kokonaishinta laskutetaan Asiakkaalta mainoskampanjan alkaessa. Laskutuksessa käytetään myyntiehtojen neljännen (4.) kohdan mukaisia sopimuksen hintoja. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun saapumisesta. Arvonlisävero lisätään kaikkiin hintoihin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 


8 Maksuehdot 

Maksuehto on 30 pv netto laskun päiväyksestä. Yhteistoimintasopimuksen tehneiden media- ja mainostoimistojen maksuaika on 45 pv netto laskun päiväyksestä. Maksun viivästymisestä peritään korkolain sallima vuotuinen maksimikorko.  


9 Tuotanto 

9.1 Julistepohjaisten tuotteiden tuotanto 
Julisteiden tuotanto ei sisälly mainoskampanjan mediahintaan. Asiakkaan käyttäessä JCD:n tuotantopalvelua, aineiston on oltava JCD:llä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen mainoskampanjan alkua. Mikäli aineisto tulee myöhemmin kuin neljätoista (14) päivää ennen kampanjan alkua, veloitamme pikatoimituslisän voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Aineiston viivästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa aina Asiakas. Tarvittava huoltovaramäärä on 10–20 % riippuen mainosvälineestä ja se lisätään sopimuksessa mainittuun julistemäärään. JCD ei säilytä huoltovarajulisteita mainoskampanjan päättymisen jälkeen. Aineiston toimitus JCD:lle katsotaan tilaukseksi tuotantotyöstä ja laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti Asiakkaalta. Julisteiden tuotantohinta ei sisälly mainoskampanjan mediahintaan.

Asiakkaan painattaessa julisteet itse, on julisteiden noudatettava JCD:n aineisto-ohjeita https://www.jcdecaux.fi/aineisto-ohjeet/klassisten-ulkomainosten-aineisto-ohjeet. Mikäli julisteet toimitetaan JCD:lle valmiina ja ne poikkeavat aineisto-ohjeista, mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset veloitetaan Asiakkaalta. Valmiiden julisteiden on oltava JCD:n varastossa viimeistään kymmenen (10) päivää ennen mainoskampanjan alkua, julisteiden myöhästymisestä aiheutuneet kustannukset veloitetaan Asiakkaalta. Julisteiden myöhästyminen voi myös estää Asiakkaan mainoskampanjan toteutumisen osittain tai kokonaan. JCD ei korvaa Asiakkaalle julisteiden myöhästymisestä johtuvaa mainoskampanjan peruuntumista. JCD:n tuotantopalvelun kautta tuotettujen julisteiden käsittelykustannukset sisältyvät veloitettavan tuotantolaskun hintaan. Asiakkaan JCD:lle toimittamista julisteista veloitetaan käsittelymaksu mainoskampanjan medialaskutuksen yhteydessä https://www.jcdecaux.fi/aineisto-ohjeet/toimitusohjeet.

 

9.2 Digitaaliset mainosratkaisut, tuotanto ja digitaalisen materiaalin toimittaminen 
Digitaalisten materiaalien tuotanto ei sisälly mainoskampanjan mediahintaan. Digitaalisella tuotannolla tarkoitetaan valmiin kampanjamateriaalin tuottamista asiakkaan toimittamien pohjamateriaalien ja –tietojen perusteella. Asiakkaan tulee toimittaa digitaalinen materiaali JCD:n aineisto-ohjeiden mukaisesti tuotettuna ja aineisto-ohjeen aikataulun puitteissa (eri formaateilla on eri aikataulut). Aineisto-ohjeet löytyvät https://www.jcdecaux.fi/aineisto-ohjeet/digitaalisten-ulkomainosten-aineisto-ohjeet. Asiakas vastaa siitä, että digitaalinen materiaali ei poikkea JCD:n aineisto-ohjeista. Mikäli digitaalisessa materiaalissa ilmenee puutteita, on Asiakas vastuussa digitaalisen materiaalin muokkauksesta ja siitä aiheutuvista lisäkustannuksista. JCD:llä on oikeus kieltäytyä aineisto-ohjeiden vastaisesti tuotetun digitaalisen materiaalin käyttämisestä Asiakkaan mainoskampanjassa. Mikäli digitaalisen materiaalin toimittaminen JCD:lle myöhästyy Asiakkaasta johtuvista syistä, ei mainoskampanjan hintaa hyvitetä. Digitaalisten mainoskampanjoiden näyttökertojen laskennan perusteena käytetään 10 sekunnin aineistopituutta. Jos asiakkaan toimittaman aineiston pituus on enemmän kuin 10 sekuntia, muuttuvat myös mainoskampanjan näyttökerrat, mainoskampanjan hinnan tai kokonaisnäkyvyyden kuitenkaan muuttumatta. Jos aineisto on lyhyempi kuin 10 sekuntia, ostettu näyttökertamäärä ei muutu. Digitaalisista mainoskampanjoista veloitetaan aineistonhallintamaksu mainoskampanjan medialaskutuksen yhteydessä https://www.jcdecaux.fi/aineisto-ohjeet/toimitusohjeet.


9.3 Julisteiden jakaminen ja erikoistoteutukset
Mikäli Asiakas käyttää mainoskampanjassaan useampia julisteaiheita eikä erityisiä kirjallisia ohjeita niiden jakamisesta ole toimitettu, JCD jakaa julisteet tasaisesti mainoskampanjan mainosvälineisiin. Erikoistoimenpiteitä vaativista ratkaisuista on oltava yhteydessä JCD:n vähintään kuusi (6) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua. Erikoistoimenpiteet hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Erikoistoimenpiteitä vaativia kiinnityksiä ja sarjoituksia voivat rajoittaa JCD:n ja kolmansien tahojen väliset sopimukset. 
 


10 Mainosvälineiden valaistus ja päälläoloaika

Abribus-mainoslaitteiden valot syttyvät ja sammuvat kaupunkien katuvalojen kanssa samanaikaisesti. Digitaaliset mainosvälineet ovat käytössä toimintaympäristönsä normaalien käyttöaikataulujen mukaisesti (liikennevälineiden liikkeelläoloaika, kauppakeskusten aukioloaika jne.). Ulkona sijaitsevat digitaaliset mainosvälineet ovat käytössä klo 06:00-02:00. JCD ei vastaa katkoksista sähkön jakelussa tai internetyhteyksissä. 


11 Mainosten vahingoittuminen 

JCD:stä riippumattomista syistä, kuten esim. säästä tai ilkivallasta mainoksille aiheutuneita vahinkoja ei korvata Asiakkaalle. 


12 Mainonnan sisällön rajoittaminen 

Ulkomainonnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö sekä mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. JCD on sitoutunut viranomaisten kanssa solmimissaan sopimuksissa poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset mainosvälineistään niin vaadittaessa. Jos mainoskampanjaa ei voida näistä syistä aloittaa tai se joudutaan keskeyttämään, JCD ei ole velvollinen korvaamaan aiheutuneita menetyksiä Asiakkaalle. Poliittinen mainonta saattaa olla kiellettyä joillakin paikkakunnilla. Joissain yksittäispaikoissa JCD:n sopimuskumppanit saattavat asettaa rajoituksia mainonnan sisältöön. Tarkempia tietoja rajoituksista saa JCD:n mediamyynnistä. Huolimatta siitä, mikä taho tuottaa mainoskampanjan, Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa suhteessa JCD:n ja kolmansiin osapuoliin siitä, ettei mainonta tai mainonnan sisältö miltään osin loukkaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä tai minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Jos mainoskampanja joudutaan keskeyttämään tässä kohdassa mainituista syistä, JCD ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tästä aiheutuneita vahinkoja tai menetyksiä eikä palauttamaan Asiakkaan jo suorittamia maksuja. 
JCD:n ulkomainonnan eettiset ohjeistukset ovat nähtävillä JCD:n kotisivulla https://www.jcdecaux.fi/ulkomainonnan-eettiset-ohjesaannot.

 

13 Eettinen ja lainmukainen toiminta

Asiakas sitoutuu toimimaan ammattimaisesti, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti kaikissa liikesuhteissaan ja liiketoiminnassaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä mukaan lukien lahjonnan kieltäviä ja korruption torjuntaan liittyviä säännöksiä sekä vientivalvontaa ja pakotteita koskevia kansainvälisiä ja kansallisia säännöksiä. JCD:n pyynnöstä Asiakkaan tulee tehdä JCD:n kanssa yhteistyötä ja todentaa, että se noudattaa tätä sitoumusta. JCD:llä on oikeus irtisanoa Asiakkaan kanssa tehty sopimus päättymään välittömästi sekä keskeyttää meneillään oleva mainoskampanja, mikäli Asiakas rikkoo tätä sitoumusta. JCD ei tällöin ole velvollinen korvamaan Asiakkaalle tästä aiheutuneita vahinkoja tai menetyksiä eikä palauttamaan Asiakkaan suorittamia maksuja.


14 Vastuunrajoitus ja ylivoimainen este 

JCD:n vahingonkorvausvastuun määrä on kaikissa tilanteissa rajattu enintään kyseisen mainoskampanjan JCD:n Asiakkaalta laskuttamaan nettohintaan. JCD ei vastaa mahdollisista Asiakkaalle koituvista välillisistä vahingoista. JCD ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan JCD:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja joka estää JCD:tä täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman, että JCD voi kohtuullisin toimin tällaista estettä poistaa. JCD:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia syitä ovat esim. liikennejärjestelyt, lakot, katutyöt. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös mm. työselkkaus, sota, kapina, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun JCD on itse sen kohteena tai siihen osallisena.