Siirry suoraan sisältöön

Ulkomainonta ja joukkoliikkuminen -Tehokas yhdistelmä suuren yleisön tavoittamiseen

Helsinki_Digital_Transport_Vertical_Hub_2_oopera_Alepa

Joukkoliikenne kuuluu luontaisesti kaupunkikuvaan, ja sen yhdistäminen ulkomainontaan tarjoaa mainostajille lukuisia etuja. 

Yksi ulkomainonnan suurista vahvuuksista joukkoliikenteen yhteydessä on sen kyky tavoittaa isot massat. Joukkoliikenne on olennainen osa kaupunkien arkea, ja siihen liittyy suuri määrä ihmisiä, jotka matkustavat päivittäin eri puolille kaupunkia. Tämä tarjoaa mainostajille mahdollisuuden tavoittaa suuren yleisön ja saada viestinsä näkymään laajasti.

Ulkomainonta joukkoliikenteessä tavoittaa myös ison heterogeenisen yleisön. Joukkoliikenteessä matkustaa ihmisiä eri ikäryhmistä, taustoista ja kiinnostuksen kohteista. Tämä tarjoaa mainostajalle mahdollisuuden kohdistaa mainoksensa monipuoliselle yleisölle, saavuttaen laajan kirjon potentiaalisia asiakkaita.

On myös ilahduttavaa havaita, että joukkoliikenteen yleisömäärät ovat vahvassa kasvussa ja palautuneet lähes aikaan ennen covid-pandemiaa. Tämä tarjoaa mainostajille entistä suuremman mahdollisuuden tavoittaa laaja yleisö, kun ihmisten liikkuminen ja matkustaminen lisääntyy.

Magnum_1-1

 

abri_pikaratikka_maunula_hesburger_2023

 

Joukkoliikenteen mediaympäristö on suljettu, mikä tarkoittaa, että mainokset eivät kilpaile muiden mainosviestien kanssa samalla tavalla kuin esimerkiksi televisiossa tai verkkosivustoilla. Tämä mahdollistaa mainosviestin paremman huomioarvon ja mahdollisuuden välittää tehokkaasti haluttu viesti joukkoliikenteen käyttäjille.

Joukkoliikenne tavoittaa tehokkaasti myös nuoret, joita on muuten vaikea tavoittaa perinteisillä mainoskanavilla. Nuoret käyttävät usein joukkoliikennettä liikkumiseen, ja tämä tarjoaa mainostajille ainutlaatuisen mahdollisuuden puhutella nuoria hetkellä jolloin viesti erottuu parhaiten muusta hälystä, kuten pysäkeillä. 

Joukkoliikenne toimii eri aikoina päivästä ja eri reiteillä, mikä avaa mahdollisuuden kohdentaa mainoksia tarkasti halutuille kohderyhmille. Mainostajat voivat suunnitella kampanjoita, jotka tavoittavat esimerkiksi aamuruuhkassa matkustavat työssäkäyvät aikuiset tai illalla liikkuvat opiskelijat.

Joukkoliikenne mahdollistaa myös kontekstuaalisen ja dynaamisen mainonnan hyödyntämisen datan avulla, erityisesti metroasemien yhteydessä. Mainostajat voivat hyödyntää metroasemien digitaalisia näyttöjä ja kohdentaa mainoksia ajankohtaan, sijaintiin tai jopa matkustajamääriin perustuen. Tämä mahdollistaa personoidun ja relevantin mainonnan toteuttamisen, mikä lisää mainoksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

_A2_2898

 

Helsinki abri_09_Tiedekulma

 

Joukkoliikenteessä mainostaja voi myös hyödyntää ajan ja paikan haltuunottoa. Ulkomainokset sijoitetaan joukkoliikennevälineisiin, asemille tai pysäkeille, joissa ne pääsevät tehokkaasti osaksi kuluttajan ostopolkua. Tämä antaa mahdollisuuden saada mainosviesti näkymään juuri oikeaan aikaan ja paikkaan, kun kuluttaja on vastaanottavaisimmillaan. Tällainen kontekstiin sopiva mainonta vahvistaa brändin läsnäoloa ja lisää mainoksen huomiota.

 

Joukkoliikenteessä on myös mahdollista toteuttaa visuaalisesti näyttävää mainontaa. Digitaaliset Compass-, DEP- ja pystynäytöt tarjoavat mainostajille luovia tapoja esittää mainosviestiä. Näiden näyttöjen avulla voidaan hyödyntää liikkuvaa kuvaa, animaatioita, interaktiivisia elementtejä ja muita visuaalisia tehokeinoja, jotka kiinnittävät katsojan huomion ja erottuvat kaupunkiympäristössä.

Joukkoliikenteen metroympäristö on vahva osa POSsia (Point of Sale), sillä se on läsnä kuluttajan ostopolulla. Mainokset joukkoliikenteessä tavoittavat kuluttajia heidän matkallaan töihin, kouluun, ostoksille tai vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tämä mahdollistaa mainosten näyttämisen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, jolloin kuluttaja voi ottaa mainosviestin huomioon sen kuitenkaan keskeyttämättä mitään häiritsevästi. 

Combo_Pepsico_Nordic_Finland_Oy_Mountain_Dew_Jumpstart_612616_1 (1)

 

Tampere_Digi_Vertical_Transport_Fall_Winter_Frezza

 

DOOH (Digital Out-of-Home) mainonnan avulla joukkoliikenne tarjoaa myös mitattavaa dataa. Ulkomainontaa joukkoliikenteessä voidaan seurata ja mitata tarkasti, kuinka monta kertaa mainos on näytetty (impressiot) ja kuinka monta kertaa se on herättänyt reaktioita tai saanut katsojan toimimaan. Tämä antaa mainostajille luotettavaa tietoa kampanjoiden tehokkuudesta ja avaa mahdollisuuden optimoida mainontaa paremman tuloksen saavuttamiseksi.

Yhdenmukainen mitattavuus on myös ulkomainonnan vahvuus joukkoliikenteen kentässä. Ulkomainontaa joukkoliikenteessä voidaan mitata ja raportoida yhdenmukaisesti eri mainospaikoilla ja -kanavilla. Tämä antaa mainostajille kokonaiskuvan kampanjan suorituskyvystä ja auttaa heitä tekemään päätöksiä mainonnan optimoinnista ja resurssien allokoimisesta.

Ulkomainonta joukkoliikenteessä on myös skaalautuva media. Joukkoliikenteen kentässä on useita mainospintoja eri linjoilla, asemilla ja pysäkeillä. Mainostajat voivat skaalata kampanjoitaan tarpeen mukaan ja valita juuri halutut sijainnit ja määrät mainospintoja. Tämä antaa joustavuutta mainonnan suunnitteluun ja mahdollistaa kattavan peiton halutuilla alueilla.

 

Tampere abri_tampere_1_Juti

 

Suunnittele ja toteuta ulkomainoskampanja
asiantuntijamme
avustuksella.

Tutustu toteutettuihin kampanjoihin

Lue lisää aiheesta

Suunnittele ja toteuta ulkomainoskampanja
asiantuntijamme avustuksella.
Jätä yhteydenottopyyntö!