Siirry suoraan sisältöön

DOOH impressio korvasi OTC:n digitaalisen ulkomainonnan tunnuslukuna – mikä muuttuu?

DOOH impressio korvasi OTC:n digitaalisen ulkomainonnan tunnuslukuna – mikä muuttuu?

DOOH impressiot perustuvat dataan

DOOH impression perustana on jatkuvasti päivittyvä, mainoslaitteiden sijainneista kerätty data. Kun mainoslaitteen keräämä raakadata suodatetaan sijainnista tehdyn lakennallisen mallinnuksen läpi, saadaan DOOH impressio. OTC-luvun pohjalla ei puolestaan ole reaaliaikaista dataa vaan se perustuu useasta datalähteestä muodostettuun viikkotason arvioon sijainnin yleisömääristä. OTC-luku kuvaa ihmismäärää, jolla on ollut teoreettinen mahdollisuus nähdä mainos, joten esimerkiksi massatapahtuman aiheuttama yleisömäärän äkillinen lisääntyminen ei ole OTC-datalla todennettavissa. 

 

DOOH impressiot ja kontaktipohjainen hinnoittelu

DOOH impressio mahdollistaa digitaalisen ulkomainonnan, jossa mainostaja maksaa teoreettisten tavoittavuusarvioiden sijasta jatkuvasti kerättävän ja säännöllisesti tarkentuvan datan pohjalta ennustetuista kontakteista.

Toteutuneet kontaktit näkyvät kampanjan päätyttyä mainostajalle toimitettavassa suorituskykyraportissa. OTC-lukua käytettäessä näin tarkalle tasolle pääsy ei ole mahdollista, koska mainoksen saamia kontakteja ei ole mahdollista todentaa.

 

Päivittyvä data antaa realistisen kuvan yleisöstä

DOOH impressiodataa kerätään ja päivitetään säännöllisesti. Mainoslaitteet keräävät raakadataa vuorokauden ympäri ja mainossijainneista tehtyjä mallinnuksia päivitetään säännöllisin väliajoin.  Tuloksena on jatkuvasti tarkentuva sekä läpinäkyvä data kohdeyleisöistä.

Datan ajantasaisuus on elintärkeää, koska mainossijaintien yleisömäärät voivat vaihdella vuodenajan, viikonpäivän ja kellonajan mukaan radikaalisti. Esimerkiksi massatapahtumat, kuten jääkiekko-ottelut voivat parhaimmillaan moninkertaistaa normaalin mainoksen tavoittaman yleisömäärän.

 

 

Hyvänä esimerkkinä impressiodatan reaaliaikaisuudesta on HIFK:n kotihallin ympäristössä olevan digihubin (digitaalisten mainoslaitteiden keskittymä) keräämä data, jossa näkyy selkeä piikki ennen ottelutapahtuman alkua.

Alla oleva kuva havainnollistaa DOOH impression ja OTC:n välistä eroa. Kuten huomataan, OTC:n muodostama suora viiva ei ota kantaa yleisömäärän reaaliaikaiseen vaihteluun, kun taas DOOH impressio antaa todenmukaisemman kuvan siitä, kuinka monta ihmistä mainoksen on tosiasiallisesti nähnyt.

 

(Kuva on havainnollistava, eikä anna oikeaa kuvaa tunnuslukujen määrällisestä suhteesta toisiinsa).

 

Tarkempaa kampanjasuunnittelua

Kun tunnuslukuja tarkastelee kampanjasuunnittelun näkökulmasta, nousevat DOOH impression edut vahvasti esille. DOOH impressioiden käyttö mahdollistaa joustavan ja faktapohjaisen kampanjasuunnittelun. Tuoreeseen dataan perustuvia DOOH impressioita ostaessasi tiedät jo suunnitteluvaiheessa tarkasti, kuinka monta silmäparia mainoksesi tulee todella näkemään, toisin kuin OTC:ta käytettäessä, jolloin luotat yleisellä tasolla tehtyyn arvioon käytettävien sijaintien yleisöstä.

DOOH impressioita käyttäen kampanja voidaan esimerkiksi toteuttaa intensiivisesti maksimoiden mainoksen näyttökerrat lyhyellä aikavälillä tai vaihtoehtoisesti jakaa näyttökerrat pidemmälle aikavälille.

 

Datapohjaisuus tuo lisäarvoa asiakkaalle

DOOH impressioihin siirtyminen herättää paljon kysymyksiä, eikä niihin kaikkiin ole välttämättä vielä valmiita vastauksia. Varmaa on kuitenkin, että suurin hyötyjä on mediatilaa ostava asiakas, joka saa käyttöönsä jatkuvasti tarkentuvaa, luotettavaa ja läpinäkyvää dataa aina kampanjan suunnitteluvaiheesta suorituskykyraporttiin asti.

Jos sinulla herää kysymyksiä aiheen tiimoilta, vastaamme niihin mielellämme. Jätä kysymyksesi yhteydenottolomakkeen kautta tai ole suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme!

 

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä