Siirry suoraan sisältöön

5 syytä miksi mainos toimii tehokkaimmin osana joukkoliikennettä

5 syytä miksi mainos toimii tehokkaimmin osana joukkoliikennettä

 

1. Julkisen liikenteen kasvu lisää mainoksen yleisöjä

Joukkoliikkuminen lisääntyy jatkuvasti. Erityisesti PK-seudun asukkaat hyödyntävät enenevässä määrin alueen alati kehittyvää liikenneverkostoa.

61 % Kaupunkilaiskuluttajista uskoo tulevaisuudessa käyttävänsä aiempaa enemmän joukkoliikennevälineitä.¹

Vyöhykeuudistus on kasvattanut metron kävijämääriä myös vuonna 2019.

Yksi tärkeä syy joukkoliikenteen kasvulle on kestävän kulutuksen lisääntyminen. Tuore tutkimus paljastaa, että joka toinen kaupunkilainen aikoo lisätä joukkoliikenteen käyttöä puhtaasti ympäristösyistä.


2. Uudet liikkumistavat ohjaavat ihmiset joukkoliikenteen polttopisteisiin

Liikkumisen polarisoituminen joko autoon tai julkiseen on mennyttä aikaa, sillä yli 81 % kaupunkilaisista käyttää arjessaan molempia sujuvasti rinnan.¹

Moderni kaupunkiliikkuja vaihtelee kulkuvälinettä jouhevasti tilanteen mukaan. Vaikka noin puolella kaupunkilaistalouksista on käytössään auto, ei se poissulje joukkoliikenteen käyttöä.

Parhaimmillaan arjen matkoja taitetaan julkisen, auton, ja jopa sähköpotkulaudan yhdistelmällä.


 

3. Arjen matkoilla mainosta ei voi olla huomaamatta

Ulkomainonta on erottamaton osa joukkoliikennettä, ja arjen matkoilla moneen kertaan vastaantulevaa mainosta on vaikea olla huomaamatta.

Tästä kertoo myös kaupunkilaisgallupin tulokset, joiden mukaan 68 % kaupunkilaisista kertoo, ettei mainontaa voi olla huomaamatta pysäkeillä, asemilla sekä joukkoliikennevälineissä.¹

Mainoksen tehoa parantaa entisestään se, että joukkoliikenteessä mainos nähdään moneen kertaan viikon aikana. Tämä julkiselle ominainen toisto varmistaa, että markkinointiviesti osuu ja uppoaa.


 

4. Aikaa keskittyä mainoksen viestiin

Arjen matkat tarjoavat monia hiljaisia hetkiä uppoutua tarjottuun markkinointiviestiin.

Metro ja raitiovaunuista löytyvät diginäytöt ovat luontevaa ajanvietettä, pysäkkikatosten valomainosten tarjotessa vaihtelua harmaaseen kaupunkimiljööseen bussimatkalla. Myös kaupungin läpi kolistelevat kokoteipatut raitiovaunut kiinnittävät uneliaampienkin matkalaisten huomion.

Verrattuna hektiseen ostoympäristöön tai automatkaan, jossa huomiosta kilpailevat muutkin ärsykkeet, joukkoliikenne tarjoaa aivoille levähdyshetken ja mahdollisuuden keskittyä ympäristöön.


 

5. Vapaat kädet mahdollistavat tiedonhaun ja ostamisen mobiilisti

Jos joukkoliikenteessä mieli on vapaa – niin ovat kuluttajien kädetkin. Kaikkialla mukana kulkeva mobiili mahdollistaa asiakkaan aktivoinnin myös arjen matkoilla.

Suurin osa onkin hyödyntänyt julkisten tarjoamaa vapautta, sillä 39 % kuluttajista on hakenut lisätietoa joukkoliikenteessä näkemästään mainoksesta.¹

Mobiilin voimasta kertoo myös se, että joka kolmas kaupunkilainen on ostanut puhelimellaan tuotteen tai palvelun liikkeellä ollessaan.Julkinen liikenne profiloi kaupunkilaisten arkea. Näkyvyys joukkoliikenteessä on näkyvyyttä osana kuluttajien elämää.

Jos haluat tuoda brändisi pääsee osaksi asiakkaidesi arkea, kannattaa vilkaista vaikkapa klassisen ulkomainonnan mahdollisuudet.


 
Lähde:
¹Crowst: Liikkuva kaupunkilainen, toukokuu 2019, n=398
Tutustu ulkomainonnan ratkaisuihin

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä