Siirry suoraan sisältöön

JCDecaux selvitti hiilijalanjälkensä vuoden 2023 osalta

JCDecaux selvitti hiilijalanjälkensä vuoden 2023 osalta

JCDecaux Finland lanseerasi 20.3.2024 ensimmäisenä ulkomainosyhtiönä Suomessa kampanjoiden hiilijalanjäljen. Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta 2023 osalta täydentää työtämme liiketoimintamme päästöjen selvittämisessä. Vastuunkanto päästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi edellyttää yrityksiltä määrätietoisia toimia, joista ensimmäinen on päästöjen mittaaminen.

”Toimme ensimmäisenä ulkomainosyhtiönä Suomessa sidosryhmillemme tietoon kampanjoiden hiilijalanjäljen. Ympäristöjalanjälki on yksi vastuullisuusstrategiamme kulmakivistä. Ympäristönäkökulman lisäksi edistämme strategiamme kautta kestäviä elintiloja ja vastuullista liiketoimintaympäristöä. Haluamme olla alamme edelläkävijöitä kestävän liiketoiminnan saralla ja viestiä myös yrityksemme liiketoiminnasta aiheutuvat päästöt selkeästi ja läpinäkyvästi. Teemme arjessa jatkuvasti töitä ympäristöä säästävien valintojen selvittämiseksi ja mahdollistamiseksi”, kertoo JCDecaux Finlandin toimitusjohtaja, Elina Valtia.

Yrityksen hiilijalanjälki laskettiin yhteistyössä Climate Partnerin kanssa. Laskenta perustuu GHG-protokollaan ja kattaa standardin mukaisesti scopet 1, 2 ja 3 eli sekä suorat, että epäsuorat päästöt. Teetimme vuoden 2023 hiilijalanjälkilaskelman Climate Partnerin kanssa ensimmäistä kertaa, mutta JCDecaux konsernissa päästöjen mittaaminen ja niiden vähentämisen tavoitteet ovat ohjanneet toimintaamme jo pitkään.

Olemme iloisia siitä, että päästöt, joihin voimme omalla toiminnallamme suoraan vaikuttaa ovat laskelman perusteella jo nyt monella tapaa hyvällä tasolla. Kierrätämme 100 % jätteistämme, joten jätteiden osuus hiilijalanjäljestämme on melko pieni. Omaan toimintaamme hankkimamme sähkö on jo vuodesta 2018 alkaen ollut 100 %:sti päästötöntä, joten scope 2 -päästöjemme osalta sähkön osuus on pyöreä nolla. Scope 2 -päästömme koostuvatkin pelkästään kaukolämmön päästöistä. Kaukolämmön tuotannossa Suomessa tullaan kuitenkin pitkällä aikavälillä siirtymään kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä on myös meille hyvä asia. Yrityksemme ajoneuvojen päästöt (scope 1) kattavat 9,9 % hiilijalanjäljestämme, joten voimme vaikuttaa päästöihimme siirtymällä vaiheittain ja kestävällä tavalla vähäpäästöisiin ajoneuvoihin.

”On tärkeää, että vähentämistavoitteet kohdistuvat olennaisiin ja merkittäviin päästölähteisiin. Yrityksemme suoriin ja mittakaavaltaan suurimpiin päästöihin, kuten kiinteistömme lämmitykseen, voimme vaikuttaa myös suhteellisen pienillä arkisilla muutoksilla. Kannustamme myös henkilöstöämme liikkumaan työpaikan ja kodin väliset matkat kestävällä tavalla muun muassa tarjoamalla työsuhdepolkupyöräedun ja suosimalla sähköautoja työsuhdeajoneuvoina. Vastuullisena työnantajana haluamme tukea myös työntekijöitämme kestävämmissä valinnoissa”, toteaa Compliance Manager, Anna Merentie.

Hiilijalanjäljestämme valtaosa eli noin 63 % koostuu epäsuorista, eli scope 3 -päästöistä, joihin pyrimme mahdollisuuksiemme rajoissa vaikuttamaan välillisesti muun muassa vähentämällä energiankulutustamme sekä tekemällä järkeviä hankintoja. Aivan kuten yksittäisten kuluttajien, myös yritysten kannattaakin tarkastella hankintojaan kriittisesti. Scope 3 -päästöjen vähentäminen on toimialasta riippumatta haasteellista ja on hyvin tyypillistä, että scope 3-päästöjen osuus yrityksen hiilijalanjäljestä on suurin. Päästöjen vähentäminen edellyttää aktiivista yhteistyötä koko arvoketjun kanssa. Kestävät valinnat, jotka säästävät luonnon resursseja ovat monesti myös taloudellisesti järkeviä ja pitkäikäisiä.

Mikä oli hiilijalanjälkemme vuonna 2023 ja miten se jakautui?


Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä