Siirry suoraan sisältöön
vastuullisuus_ilme_levea_header_banneri_vol2_

JCDecaux Finland selvitti hiilijalanjälkensä

Yrityksen hiilijalanjälkilaskelma vuodelta 2023 täydentää aikaisempaa työtämme kampanjoiden hiilijalanjälkilaskennassa ja antaa lisätietoja siitä, mistä lähteistä liiketoimintamme päästöt syntyvät. Vastuullisena ulkomainosyhtiönä haluamme olla läpinäkyviä kaikessa toiminnassamme ja tarkastella ympäristövaikutuksiamme avoimesti.

Olemme sitoutuneet JCDecaux -konsernin hiilineutraalisuustavoitteeseen vähentämällä päästöjämme myös paikallisesti. Päästöjen vähentämisessä laskenta on vain ensiaskel, joten on tärkeää, että toimenpiteet kohdennetaan sinne, missä niillä on suurin vaikutus. Selvittämällä päästömme olemme viisaampia siinä, mitä meidän kannattaa seuraavaksi tehdä.

huolto

Hiiljalanjälkemme 2023

469074 JCDecaux Finlandin hiilijalanjälki yhteensä
6896 hiilijalanjälki per työntekijä

*CO2e kg

Yrityksen päästöt vastaavat 54:n eurooppalaisen ihmisen keskimääräistä hiilijalanjälkeä
n. 8 700 CO2e kg/vuosi

Mistä hiilijalanjälkemme muodostuu?

scope_diagram4

Selvitimme hiilijalanjälkemme yhteistyössä Climate Partnerin kanssa. Laskentaan sisällytettiin GHG-protokollan mukaisesti sekä suorat (scope 1 ja 2), että epäsuorat päästöt (scope 3). Laskentaan käytetyt tiedot, kuten ajoneuvojen kulutus, kerättiin yrityksemme eri toiminnoista. Sähköenergian ja lämmityksen suorien (scope 2) ja epäsuorien (scope 3) päästöjen laskennan osalta on käytetty standardin mukaisesti sekä market based, että location based -metodia.

Scope 1 - sisältää kaikki päästöt, jotka syntyvät suoraan yrityksen omasta toiminnasta. JCDecaux'n tapauksessa scope 1 kattaa omistamiemme ajoneuvojen (huolto- ja työsuhdeautot) päästöt.

Scope 2 - päästöt ovat niin sanottuja suoria päästöjä. Scope 2 -päästöt sisältävät ostoenergian päästöt eli kiinteistömme lämmitykseen hankkimamme lämpöenergian. Sähköenergian osalta scope 2 -päästöjä.

JCDecaux'n toiminnassa ei synny lainkaan, sillä käyttämämme sähkö on 100 % päästötöntä, mutta sen tuotantoon liittyvät välilliset päästöt kirjataan scope 3 -luokkaan.

Scope 3 - epäsuorat päästöt sisältävät kaikki muut liiketoiminnan välilliset päästöt, jotka eivät ole suoraan yrityksen kontrollissa, kuten työntekijöiden työmatkaliikenteen, työmatkat sekä sähkö- ja lämmitysenergian ylävirran päästöt (upstream emissions). Ylävirran päästöjä lasketaan scope 3:een käyttämämme päästöttömän sähkön osalta, koska sähkön tuotantoon liittyy epäsuoria päästöjä (logistiikka, rakentaminen, ylläpito ja huolto) jotka GHG-protokollan mukaisesti sisällytetään scope 3:een ja osaksi yrityksen hiilijalanjälkeä. Yrityksen hiilijalanjäljestä scope 3 -päästöt muodostavat tyypillisesti suurimman osan.

Hiilijalanjälkemme lukuina

jcd_icon_400x181_electrcity

0%

Sähkön päästöt (Scope 2)
hankkimamme sähkö on päästötöntä
jcd_icon_400x181_car

10%

Ajoneuvojemme päästöt
huoltokalustossa myös dieselajoneuvoja
päästölaskenta perustuu todelliseen kulutukseen
jcd_icon_400x181_fire

27%

Kaukolämmön päästöt
toimittajan ilmoittama päästökerroin
fossiilisten polttoaineiden osuus on vielä suhteellisen suuri
  lisäksi kaukolämmön Scope 3 -päästöt muodostavat 15,4 % kokonaispäästöistämme

jcd_icon_400x181_energy

27%

Sähköenergian ylävirran (upstream) päästöt (scope 3)
kuluttamamme sähkön määrä vaikuttaa epäsuorasti
jcd_icon_400x181_airplane-1

1%

Lentojen osuus
suosimme vähäpäästöisiä tapoja liikkua, kun se on mahdollista
jcd_icon_400x181_foot

11%

Henkilöstön työmatkaliikenteen osuus
valtaosa kulkee työhön autolla
joukkoliikenteen ja sähköautoilun tukemisella vähennyspotentiaalia

Lue lisää vastuullisuudesta