Ilmalaatudatan mittaaminen, analysointi ja hyödyntäminen auttavat kaupunkeja toimimaan puhtaamman ilmanlaadun puolesta.

Vaisalan, JCDecaux Finlandin, Helsingin Seudun Ympäristökeskuksen sekä Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen yhteisessä pilottiprojektissa tarkoituksena on tarjota tietoa ilmanlaadusta kaikille kaupunkilaisille.  

Ilmalaatutiedot näytetään pilotissa kahden valikoidun julkisen liikenteen pysäkin ulkomainospaikalla. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun asti.  Mittalaitteet sijaitsevat Lasipalatsin ratikkapysäkillä sekä Hakaniemen torin bussipysäkillä.  
 

Tarkoituksena lisätä ymmärrystä ilmanlaadusta

Hankkeen tarkoituksena on parantaa ihmisten ymmärrystä ilmanlaadusta mittalaitteiden välittömissä ympäristöissä. Tämä tehdään näyttämällä hyperlokalisoitua tietoa alueen ilmanlaadusta digitaalisella ulkomainosnäytöllä näkyvällä kartalla. Lisäksi pysäkeissä on valo-opaste, joka kertaa ilmanlaadun tasosta kunakin hetkenä.  

Ilmanlaatunäyttö pilotoi uuttaa tapaa esittää ilmanlaatudataa kaupunkilaisille, ja se kehitettiin nimenomaan tätä pilottia varten.  

“Vaisalan ympäristön täsmädata ja ilmanlaatua mittaavat sovellukset tarjoavat älykkäille kaupungeille ymmärrystä ja tietoa elämänlaadun parantamiseen. Kaupunkien ilmanlaadun parantaminen lähtee ilmanlaatudatan mittaamisesta, muotoilusta ja analysoinnista”, Tommi Roman, Vaisalan Head of Emerging Business Development, Weather and Environment, kertoo.

“Tietoa kaupunkisääolosuhteista ja -ympäristöstä saadaan, kun Vaisala yhdistelee muun muassa tehokkaista sensoriverkoista saatavaa dataa merkittäviin ympäristö-, sää- ja muihin parameterihin”, hän jatkaa. 
 
Vaisalan ilmanlaatumittaus Hakaniemessä bussipysäkillä

Tietoa ilmanlaadusta kaikelle kansalle

“Vaikka ilmanlaatu on Helsingissä yleisesti ottaen hyvä, nostamisen arvoisia paikallisia ja ajallisia variaatioita löytyy. Huono ilmanlaatu on epäilemättä haaste urbaaneissa kaupunkiympäristöissä. JCDecaux välittää jo nyt HKL:n tarjoamaan ilmanlaatudataa ratikoiden ja metrojen digiscreeneillä. Haluamme olla mukana lisäämässä lisäämässä kaupunkilaisten mahdollisuuksia saada tätä tärkeää tietoa”, JCDecaux´n Head of Data & Programmatic Xavier Jolas kertoo.  

“Helsinki on loistava paikka testata hyperlokaaleja ilmanlaatudatamalleja ja dataa kansalaisten tiedottamiseen. Hanke on esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä ja liiketoiminnasta, jossa osa investoinneista voidaan kustantaa mainosrahoitteisesti”, Jolas jatkaa.  

Lue lisää, miten Vaisalan ympäristön täsmädata- ja ilmanlaaturatkaisut antaa kaupungeille reaaliaikaista ymmärrystä asukkaiden elämänlaadun parantamiseen.

Lue alkuperäinen englanninkielinen artikkeli.