Miksi mainostaisin ostopaikan lähellä?

Ostoympäristössä mainostaminen tarjoaa monia yksilöllisiä etuja mainostajalle.

Ostopaikan läheisyys tarkoittaa, että aktivoivista mainoksista saadaan varmasti kaikki tehot irti. Eritysesti heräteostoksille alttiit tuotteet hyötyvät siitä, että impulssi annetaan mahdollisimman lähellä ostopäätöstä.

Muistaminen ja top-of-mind ovat tärkeässä roolissa potentiaalisten vaihtoehtojen joukkoon pääsemisessä. Ja mikäpä olisi parempi aika hypätä asiakkaan huomioon, kuin juuri valinnan hetkellä.

Helppo kohdennettavuus varmistaa, että mainos esiintyy juuri oikeassa kontekstissa. Erityisesti digitaalisen ulkomainonnan joustava sijoittelu auttaa löytämään kaikkein tehokkaimmat paikat aktivoivalle ulkomainokselle.

Mainonta ostoympäristössä saa aikaan toimintaa. Se aktivoi ostamaan, ohjaa myymälään ja vaikuttaa päätökseen. 31% kuluttajista kokeekin ostopaikan lähellä sijaitsevan mainonnan vaikuttavan eniten päätökseen kokeilla uusia tuotteita.

 

Minkälaisia kuluttajia tavoitan ostoympäristössä?

Modernia ostokäyttäytymistä profiloi ennen kaikkea hinta- ja laatutietoisuus. Moderni kuluttaja arvostaa vastuullisuutta ja hakee inspiraatiota myös kivijalan ostoksilleen verkkokaupoista.
 
OSTOYMPÄRISTÖSSÄ TAVOITETTAVAT KULUTTAJAT OVAT:
fOOHcast 2017, n=1026


Parhaiden diilien metsästäminen on monelle tärkeä osa shoppailuelämystä. Päivittäistavarakaupassa ja kauppakeskuksissa korostuu hinta-laatusuhde, mutta heräteostot nousevat ilonaiheiksi erityisesti suurempien hankintojen kohdalla.
 
VÄITTEITÄ SHOPPAILUSTA:
fOOHcast 2018, n=1018

Päivittäistavaraostokset ovat kaikille kuluttajille arkipäivää, mutta myös shoppailu kuuluu monen viikkorutiineihin. 36% väestöstä ilmoittaakin käyväänsä vähintään viikoittain kauppakeskuksissa.

 

Ulkomainonnan rooli kuluttajan ostopäätöksen muodostamisessa

Ulkomainonta on läsnä kuluttajan ostopolun jokaisessa vaiheessa – tarpeen tunnistamisesta, ostopäätökseen ja jopa brändiin sitoutumiseen asti.

Tarpeen tiedostamisesta alkaa ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen. Tässä vaiheessa brändin tunnettuus on avainroolissa, jos halutaan päästä kuluttajan top-of-mindiin oikealla hetkellä.

Kun harkitaan vaihtoehtojen välillä, brändin vahvuus kuluttaja mielessä ratkaisee mikä tuote päätyy ostoskärryyn. Brändityön merkitys korostuu erityisesti kovasti kilpailluissa tuotekategorioissa.

Kuluttaja saattaa tiedostaa tarpeen ja on jopa valinnut ratkaisun, mutta joskus tarvitaan vielä viimeinen sysäys, ennen kun kuluttaja aktivoituu ostamaan. Ostopaikan läheisyydessä tarjottava ulkomainonta muistuttaa kuluttajaa aiemmin tunnistetuista tarpeista ja kannustaa häntä ratkaisemaan ongelman samalla reissulla.

Hyvä brändi parantaa mielikuvaa tuotteen laadusta ja vastavuoroisesti lisää asiakkaan uskollisuutta. Erityisesti auton kaltaisissa suuremmissa hankinnoissa, jälkimainonnan on huomattu vahvistavan tyytyväisyyttä ostettuun tuotteeseen ja sitouttavan kuluttajan entistä voimakkaammin brändiin.
 
ostoprosessi ja ulkomainonta eri vaiheissaUlkomainonnan tarjoamat mahdollisuudet asiakkaan ostopäätöksen eri vaiheissa.

Jos haluat pureutua aiheeseen, tämä artikkeli avaa tarkemmin ulkomainonnan roolia kuluttajan ostopolulla.

 

Ulkomainonta vaikuttaa läpi ostopolun

Ulkomainonnan vahvuus on jatkuva läsnäolo kuluttajan ostopolulla. Keskivertokuluttaja käyttää päivittäin 152 minuuttia ulkona liikkumiseen, jonka aikana on vaikea välttyä huomaamasta ulkomainontaa.

Erityisesti nuoret ja suuremmissa kaupungeissa asuvat pääsevät nauttimaan ulkomainonnasta paremman joukkoliikenteen ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kautta.

Luonnollisesti myös valtakunnallinen, ostoympäristössä tarjottava ulkomainonta on täydellinen tapa tavoittaa kuluttaja ostopäätöksen hetkellä. Esimerkiksi edellisellä viikolla 31% kuluttajista on nähnyt mainontaa ostoskärryissä.

Halutessasi saat lisätietoja ulkomainonnan mahdollisuuksista kuluttajien tavoittamisessa asiakaspalvelustamme:
 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme:

 
Lähde:
JCD kvantitatiivinen kaupunkiliikkujatutkimus huhtikuu 2017, Suomen TOP10-kaupungit, N=1026
fOOHcast 2018, n=1018