Siirry suoraan sisältöön
karhupuiston_viherkatto

Vastuullisuus

Kestävä kehitys on osa JCDecaux'n DNA:ta

JCDecaux tukee aktiivisesti kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista

JCDecaux on saavuttanut asemansa yhtenä maailman johtavista ulkomainosyrityksistä kehittämällä innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita eettisistä näkökohdista tinkimättä. Tämä kertoo yhtiön sitoutumisesta ihmisten ja ympäristön huomioonottamiseen samalla kun se pyrkii taloudelliseen kehitykseen ja liiketoimintansa kasvattamiseen.

Sitoumuksien toteutumista valvoo vuonna 2007 perustettu JCDecaux Sustainable Development Direction.

JCDecaux tehostaa toimintansa ympäristövaikutuksia minimoivia toimia, joita ovat energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen, kierrättäminen, ympäristöystävällisyys tuotekehityksessä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen. Yhtiö tukee aktiivisesti myös yhteistyökumppaneidensa kuten kaupunkien, joukkoliikennetoimijoiden, lentokenttien, teollisten maanomistajien sekä mainostajien kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista.

JCDecaux tarjoaa työntekijöilleen turvallisen, luotettavan ja tehokkaan työympäristön sekä rohkaisee ja tukee ammatillista kehittymistä ilman syrjintää. Yhtiö myös sitouttaa sidosryhmiään jokapäiväiseen pyrkimykseensä edistää kestävää kehitystä.

JCDecaux edistää ekologisuutta käyttämällä liiketoiminnassaan uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä:

  • Vuodesta 2018 alkaen vihreän sähkön osuus kaikesta JCDecaux’n käyttämästä energiasta on 100%.


Säästämällä energiaa hyödyntäen energiatehokkaita ratkaisuja ja toimenpiteitä:

  • JCDecaux’lla on käytössään markkinoiden energiatehokkaimmat digitaaliset mainoslaitteet. Niissä on automaattinen himmennys ja valoteho, jotka säätyvät ulkoisten valaistusolosuhteiden mukaan. Mainoslaitteet sammutetaan yöllä.


Peruskunnostamalla olemassa olevia rakenteita:

  • JCDecaux minimoi raakamateriaalien, veden ja energiankulutuksen, jätteen määrän sekä kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset


Tehostamalla logistisia ratkaisuja ja vähentämällä polttoaineen kulutusta:

  • JCDecaux käyttää toiminnassaan energiatehokkaita ajoneuvoja, ja kaikki kuljettajat suorittavat Eco-driving -koulutuksen. Logistiset reitit on tarkasti suunniteltu ja optimoitu sektoreittain, jolloin toiminta on tehokastaja kuljetut reitit mahdollisimman lyhyet.

 

Ympäristöpolitiikka

Arvioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön vuosittain. Panostamme toimivaan tiedonkulkuun ympäristöasioissa. Koulutamme henkilöstöämme ja sitoudumme asetettujen päämäärien saavuttamiseen.

Estämme ympäristövahinkojen syntymistä oman liiketoimintamme ympäristöriskien arvioinnilla. Noudatamme luonnollisesti toimintaamme koskevia lakeja ja muita velvoitteita, ja seuraamme niiden muutoksia samalla arvioiden muutosten vaikutusta liiketoimintaamme. Tarkkailemme toimintojemme ympäristövaikutuksia ja toimeenpanemme toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. 

Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ympäristösuorituskyvyn tason kohottamiseksi. Näin pyrimme ehkäisemään osaltamme ympäristön pilaantumista ja resurssien kestävää käyttöä. 

Kestävä kehitys, vastuullisuus ja ekologisuus ovat JCDecaux’n toiminnan ytimessä – laatua unohtamatta.

 

Kestävän kehityksen julistus

Toimintansa alusta asti JCDecaux on sitoutunut työskentelemään yhteistyössä kaupunkien, kuljetusyhtiöiden, joukkoliikennetoimijoiden, lentokenttien ja mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostajien kanssa kehittääkseen kaupunkikuvaa.

JCDecaux:stä on muodostunut yksi maailman johtavista ulkomainonta-yrityksistä kehittämällä innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita tinkimättä eettisistä näkökohdista.

JCDecaux tulee säilyttämään johtavan asemansa alalla pitämällä jatkuvasti kiinni näistä arvoista.​

JCDecaux:n ja sen tytäryhtiöiden sitoumukset:

tehostaa toimintatapojaan, jotka minimoivat JCDecauxin toimien vaikutukset ympäristöön pääasiassa - mutta ei pelkästään – vähentämällä energian ja veden kulutusta ja kierrättämällä julisteita ja muita jätteitä pyrkiä ympäristöystävällisyyteen olemassa olevien tuotteiden uudelleen suunnittelussa ja luodessaan uusia tuotteita; tehostaa elämänkaarianalyysien käyttöä; ja lisätä ympäristöystävällisten tuotteiden kehitystä ja käyttöönottoa nopeuttaa ISO 14001 sertifiointiprosessia kehittää ja ottaa käyttöön periaatteen vähentää hiilipäästöjä. tuotteitaan ja palveluitaan tarjoamalla aktiivisesti tukea yhteistyökumppaneiden kuten kaupunkien, joukkoliikennetoimijoiden, lentokenttien, teollisten maanomistajien ja mainostajien kestävän kehityksen periaatteita kehittää konkreettinen tapa mitata ja seurata kehitystä rohkaista ja tukea sisäistä ammatillista kehitystä ilman syrjintää. tarjota turvallinen, luotettava ja tehokas työympäristö työntekijöilleen pitää yllä sitoumukset JCDecauxin valitsemiin perusarvoihin sitouttaa kaikki sidosryhmämme paikallisten toimien avulla JCDecauxin jokapäiväiseen pyrkimykseen kestävästä kehityksestä.

Johtokunta valvoo ja johtaa kestävän kehityksen julistusta (Sustainable Development Direction), joka luotiin vuonna 2007 määrittelemään nämä uudet haasteet ja koordinoimaan niiden käyttöönottoa.

Tämä kertoo JCDecauxin sitoutumisesta ihmisten ja ympäristön huomioonottamiseen yrityksen pyrkiessä taloudelliseen kehitykseen. JCDecaux:n jatkuva mukanaolo näissä asioissa korostaa yhtiön antaumusta täyttää yrityksenä sille asetetut globaalivastuut.

Jean-Francois Decaux​

 

Ulkomainonnan Eettiset Ohjesäännöt

JCDecaux’lla on ainutlaatuinen rooli kaupungeissa ympäri maailmaa, sillä se vastaa lähes miljoonan mainosnäytön asentamisesta ja niissä tapahtuvasta mainonnasta yleisillä paikoilla, joka ikinen päivä. Ulkomainonta on osa kaupunkiyhteisöä ja sen myötä JCDecaux’lla on erityinen vastuu mainospaikkojemme laadusta, aina niiden ulkoasusta, toiminnasta ja ylläpidosta niiden mainossisältöön asti. Vastuuta kantamalla varmistamme, että täytämme asiakkaidemme, kumppaneidemme ja ympäröivän yleisön vaatimukset.

Lue lisää:

Ulkomainonnan eettiset ohjesäännöt