Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Mainoskampanjan onnistumiselle on tärkeää, että se vetää asiakkaiden huomion. Aineistoa suunnitellessa kannattaakin miettiä, mitkä asiat herättävät heidän kiinnostuksensa.

Alta löydät viisi kuluttajia kiinnostavan ulkomainonnan elementtiä, jotka nousivat esiin tuoreessa kyselytutkimuksessamme.

1. Visuaalisesti miellyttävä

Apetina ulkomainos kaupan lähellä iso omenan ovilla
Kysyimme kuluttajilta, millaiset mainokset herättivät heidän kiinnostuksensa kadulla. Erityisesti visuaalisuus nousi monella tärkeimmäksi syyksi mainoksen valitsemiseen.

Monelle tärkeäksi katseenvangitsijaksi osoittautuivat silmää miellyttävät aineistot.

Hyvin erilaisia luovia nousi esiin, mutta erityisesti luonnonläheiset kuva-aineistot ja hyvä asettelu keräsivät kehuja.

Myös värien valinta osoittautui monelle tärkeäksi tekijäksi mainoksen huomioinnissa. Tällä kertaa tummat värit ja aineiston dramatiikka nousivat esiin visuaalisena huomionkiinnittäjänä.

 
Pääviesti on selkeästi kirjoitettu ja heti ymmärrettävissä, värit ovat harmoniset ja luovat mielikuvia.
 
Mammuttimarkkinat ulkomainos iso omenan ovilla lähellä kauppaa

2. Selkeä

Mainoksen selkeyttä peräänkuulutettiin monessa kommentissa, mikä nostaa ulkomainoksen suunnittelun perusteet takaisin keskiöön.

Ulkomainonnassa selkeys on tarkoittaa lyhyitä tekstejä, isoja fontteja ja yksinkertaisia kuva-aiheita – mainoksia, joiden viestin ymmärtää nopeasti ja kaukaa.

Ymmärrettävä markkinointiviesti jääkin helpommin mieleen ja tavoittaa asiakkaat.
 
Niissä on selkeä viesti, visuaalisesti silmää miellyttäviä, ne tarjoavat selkeitä ratkaisuja arjen ongelmiin.
 

3. Informatiivinen

Asiakasta palveleva, informatiivinen sisältö oli erityisesti paneelin mieleen.

Monet valitsivat kiinnostaviksi mainoksiksi esimerkiksi tulevista alennuskampanjoista tai tarjouksista tiedottavia aineistoja. Myös tapahtumat ja punkkirokotteen kaltaiset yleishyödylliset mainokset kiinnittivät kuluttajien huomion.

Tärkeimpänä esiin nousee tieto uutuustuotteista. Monen kiinnostuksen herättivät esimerkiksi uudet maut, hankintalistalla olevien tuotteiden uutuusmallit, sekä tuoteinnovaatiot.
 
Hyvin konkreettisia ja houkuttavia hintatarjouksia jotka sopivat tilanteeseeni.

4. Puhutteleva
Jotta mainos voi todella napata kuluttajan huomion, tulee sen puhutella kohderyhmäänsä.

Esimerkiksi oikea-aikaisuus on tapa tehdä mainoksesta katsojaa puhutteleva. Kiinnostuksen herättivät mm. sellaiset tuotteet, joita kuluttaja sillä hetkellä tarvitsee, kuten uusi puhelin hajonneen tilalle.

Ulkomainonta yhdistää oikean hetken, ratkaisun ongelmaan ja mainostetun tuotteen, mikä mitä todennäköisimmin johtaa kauppaan.
 
 

Moni pitää mainoksista, jotka antavat ajattelemisen aihetta.2

Viime-aikoina korostunut viestin koskettavuus, sekä erityisesti uusille sukupolville tärkeät vastuullisuuden teemat ovat nousseet hyvin keskeisiksi. Tämä on erinomainen tapa puhutella nuorempaa kohderyhmää, jonka ulkomainonta tavoittaa hyvin.

Puhuttelevuutta kasvattaa myös positiivisen tunteen herättäminen. Esimerkiksi matkakohteet, tunnelmallinen mainos, ilahduttavat kuva-aiheet auttavat puhuttelemaan kuluttajia.

 
Oatly kauramaito mainos jossa lukee hey food industry show us your numbers
 

5. Tunnistettava

Listan viimeinen kohta ei ole mainoksen elementti, vaan pitkäjänteisen työn tulos. Moni kuluttaja nimittäin mainitsi kiinnostuksensa syyksi sen, että mainostettava tuote tai brändi oli heille ennestään tuttu.

Tämä on taas yksi esimerkki brändityön tärkeydestä ja tunnettuuden merkityksestä liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa.

 
Mainostauluissa olevat kirkkaat, värikkäät ja selkeät mainokset, joiden mainostamat tuotteet kiinnostavat minua.

Mitä tulee brändin tunnettuuteen kasvattamiseen, ulkomainosta parempaa mediaa ei taida ollakaan.

Markkinointi rakentaa vanhan päälle ja pitkän linjan ulkomainostajat pääsevät nauttimaan entistä paremmista tuloksista. Tämä on osasyynä sille, miksi tutut brändit löytyvät vuosi toisensa jälkeen katukuvasta, usein jopa hyvin samanlaisella materiaalilla.

Tunnettuuden merkitys korostuu erityisesti kiireisessä ostoympäristössä, missä kuluttajan huomiosta kilpailevat useat tuotteet ja ärsykkeet.

Tunnistamista esimerkiksi kaupan sisällä voi helpottaa muistuttamalla tuotteista juuri ennen ostohetkeä. Tämä onnistuu esimerkiksi juuri lanseeratulla Digi Shopper -vaikutusalueella.

 
Monta coca cola ulkomainosta rivissä logo korkissa
 
 
Lähde:
1. Kiinnostava mainonta kauppaympäristössä, Crowst 2019 (n=400)
2. fOOHcast 2018: Valtakunnallisesti tavoittava ulkomainonta – ostopolkututkimuksen kvantifiointi (n=1018)
 

Published in Tutkimus , about #Suunnittelu