Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Maailmalla jo useilla markkina-alueilla paikkansa vakiinnuttanut digitaalisen ulkomainonnan ohjelmallinen ostaminen on nyt mahdollista myös Suomessa! Valuuttana toimii datapohjainen DOOH impressio.

Ulkomainonnan digitaalinen kehitys on ollut vauhdikasta antaen sille mediana jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja tehden siitä entistä houkuttelevamman sekä monipuolisemman mediavaihtoehdon mainostajan silmissä. Nyt edessä on jälleen jättimäinen kehitysaskel eteenpäin, kun digitaalista ulkomainontaa voi ostaa ohjelmallisesti myös Suomessa!

Ohjelmallinen digitaalinen ulkomainonta täydentää ulkomainonnan mediaominaisuuksia mahdollistamalla kampanjan tavoitteiden mukaisesti rakennetut kohdennukset, kohderyhmän tarkan identifioinnin, mainospaikkojen ja -formaattien tehokkaan valinnan sekä mediahinnan optimoinnin. Käytössä on lähes koko digitaalisten mainospaikkojemme inventaario pois lukien julkisten kulkuvälineiden sisällä olevat digitaaliset näytöt.


Mitä ulkomainonnan ohjelmallinen ostaminen tarkoittaa käytännössä?

Online-maailmasta jo tutuksi tulleella ohjelmallisella ostamisella tarkoitetaan ulkomainonnan kontekstissa kaupankäyntialustan kautta tapahtuvaa automaattista mainostilan ostamista huutokaupan periaatteita noudattaen. Huutokauppa mediatilasta käydään ostajan, esimerkiksi mainostajan tai mediatoimiston, kaupankäyntialustan (Demand-Side-Platform) ja tarjoajan, tässä tapauksessa JCDecaux’n, kaupankäyntialustan (Supply-Side-Platform) välillä. 

Kun ulkomainontaa lähdetään ostamaan ohjelmallisesti, määrittelee ostaja järjestelmää hyödyntäen reunaehdot ostotoimeksiannolle. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi vuorokauden aika, jolloin mainoksen halutaan näkyvän, maksimihinta, joka näkyvyydestä halutaan maksaa, mainossijainti tai vaikkapa säätila. Tarjoajan puolen alusta (Supply-Side-Platform) puolestaan muodostaa hinnan mediatilalle, johon vaikuttaa tarjonnan ja kysynnän suhde. Koska ulkomedia on luonteeltaan one-to-many-media eli mainoksen näkee kerralla useampi silmäpari, määritellään hinta tuhannen kontaktin erissä (Cost-Per-Mille).

Grafiikka kuvaa kaupankäynnin prosessia, jossa mediatilan tarjoajan jarjestelmä (Supply-Side-Platform) sekä mediatilan ostajan järjestelmä (Demand-Side-Platform) käyvät kauppaa mediatilasta vaihtamalla tarjouksia.

Tällä hetkellä digitaalisen ulkomainonnan ohjelmallinen ostaminen toteutetaan suljettuina PMP-huutokauppoina (Private Market Place). Ostaminen toteutetaan lähes reaaliaikaisesti. Mainostilaa voidaan ostaa sekä guaranteed -että non-guaranteed-mallilla.

Guaranteed-mallissa ostamisen ehdoista luodaan sopimus, joka määrittää mainosnäytöt, mainospaikat, impressioiden määrän sekä ostohinnan. 

Non-guaranteed-kampanjassa asiakkaalla ei ole takuuta siitä, miten paljon impressioita hän saa ostettua tietylle ajankohdalle tiettyyn mediaan tai mainospaikkaan. Ostaja ei myöskään aina tiedä, missä sijainnissa mainokset näkyvät. Toisaalta ostaja ei myöskään sitoudu tiettyyn volyymiin, vaan ostaa juuri sen verran kuin sillä hetkellä tarvitsee.

 

 

Ohjelmallisen ostamisen hyödyt mainostajalle

Ohjelmallinen ostaminen tarjoaa mainostajalla useita etuja:

Kohdentaminen

Ohjelmallisen ostamisen avulla voidaan luoda mitattavissa olevia, tarkasti kohdistettuja kampanjoita hyödyntämällä maantieteellistä sijaintitietoja parhaan mahdollisen mainossijainnin valitsemiseksi ostajan asettamien reunaehtojen puitteissa. Tämä tapahtuu kuluttajien käyttäytymiseen ja yleisön liikkumismalleihin perustuen. 

Tehokkuus ja joustavuus

Ostotoimeksiannon tekeminen on helppoa ja kampanjaa voidaan muokata ja optimoida reaaliajassa. Ostaja voi päättää myös itse, milloin, missä ja kuinka paljon impressioita ostaa. Ostamiseen voidaan myös käyttää samaa alustaa (DSP) kuin online-median ostamiseen, joka parantaa sujuvuutta ja tehokkuutta ostoprosessin tasolla.

Brand Safety

Sekä ulkomainontaa, että online-mainontaa voidaan ostaa ohjelmallisesti. Mainostaja ei kuitenkaan voi olla täysin varma online-kanavissa mainostaessaan konteksista, jossa mainos näytetään. Ulkomainokset puolestaan näkyvät tarkasti valituissa lokaatioissa, jolloin mainostaja voi olla varma, että brändiä ei liitetä sopimattomaan tai epäsuotuisaan kontekstiin.

Datapohjaisuus

Mediatilan ostamiseen käytettävä järjestelmä hyödyntää reaaliaikaisesti saatavilla olevaa yleisödataa ja ostajan omaa tai kolmannen osapuolen dataa, jota voidaan käyttää myös rakennusvaiheessa kampanjan maantieteelliseen kohdentamiseen. Mainostaja pystyy myös muokkaamaan luovaa aineistoa tarpeidensa mukaisesti esimerkiksi hyödyntämällä eri lähteistä kulloinkin saatavilla olevaa dataa.

Läpinäkyvyys

Mainostaja saa ohjelmallisesti ostetusta ulkomainonnan kampanjasta tarkan raportin, joka sisältää muun muassa: 

•    Sijainnit, joissa mainos on näkynyt
•    Hubit (näyttökeskittymät) 
•    Mainosformaatti 
•    DOOH impressiot 
•    Näyttökerrat 
•    Näyttöjen ajankohdat 
•    Käytetty budjetti 


DOOH impressio ohjelmallisen ostamisen valuuttana

Ohjelmallisen ostamisen valuuttana toimii datapohjainen DOOH impressio, jonka käyttöön digitaalinen ulkomainonta siirtyi viime vuoden lopulla. DOOH impressiot todentavat datan avulla mainoksen saamat kontaktit. 

Kontaktilla puolestaan tarkoitetaan mainoksen keräämää katsetta ja DOOH impressioita ostaessaan mainostaja maksaa kontakteista, jotka mainoksen ennustetaan saavan valitussa sijainnissa. Ennuste perustuu mainoslaitteen sijainnista kerättyyn yleisödataan. 

Lue lisää DOOH impressiosta

Kiinnostuitko ohjelmallisen ostamisen mahdollisuuksista?

 

Published in Artikkeli , about #DOOH impressio, #Digi, #DOOH