Menu
  • En-Fi
Digitaalisesta ulkomainonnasta sekä sen mittaamisesta puhuttaessa käytetään usein termejä, jotka eivät välttämättä ole kaikille tuttuja. Ei hätää, alta löydät listauksen keskeisimmistä asiaan liittyvistä termeistä.

Beacon

Beaconit ovat mainosvälineiden sisälle asennettuja pieniä antureita, jotka keräävät dataa ympärillä liikkuvista bluetooth-laitteista. Tätä dataa käytetään pohjana esimerkiksi DOOH impressioiden laskennassa.

CPM (Cost per Mille)

CPM tarkoittaa hintaa, jonka mainostaja maksaa tuhannesta kontaktista.

Datamallinnus

Jotta mahdollisimman todenmukainen luku ulkomainoksen kontakteista saavutetaan, käytetään DOOH impressioiden laskemiseen beaconeiden keräämän raakadatan lisäksi datamallinnusta.

Mallinnuksen avulla datasta suodatetaan mainoksen näkyvyysalueen sisällä toteutunut liikenne sekä tuosta liikenteestä toteutuneet kontaktit eli kuinka moni on oikeasti nähnyt mainoksen (viewable impression).

Lisäksi laskennassa huomioidaan mm. mainoslaitteen koko sekä mainoksen kesto ja näkyminen ajankohtana, jolloin liikenne ohittaa mainoslaitteen. Jokainen DOOH impressio lasketaan yhden kerran. (viewed impression).

Datapohjainen ulkomainonta

Dataa hyödynnetään monipuolisesti ulkomainonnan suunnittelussa, sisällöissä sekä raportoinnissa. Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi mainoksen kohdentamisessa tietylle yleiskohderyhmälle tai mainoksen sisällön dynaamisessa hallinnassa esimerkiksi näyttämällä tietty mainos silloin kun lämpötila putoaa pakkasen puolelle.

DOOH impressio

DOOH impressio on digitaalisen ulkomainonnan tunnusluku. DOOH impressiot ovat datasta johdettuja, mallinnuksen avulla laskettuja, todennettuja kontakteja.

Impressiodata

Digitaaliset ulkomainosvälineet keräävät dataa, jota käytetään pohjana DOOH impressioiden muodostamisessa. Impressiodata havaitsee lähes reaaliaikaisesti yleisömäärien muutokset ja kontaktit tietyn mainosvälineen läheisyydessä.

Kontakti (impressio)

Kontaktilla tarkoitetaan mainoksen saamaa katsetta.

Kontaktipohjainen hinnoittelu

Kun mediatila on kontaktipohjaisesti hinnoiteltu maksaa mainostaja ainoastaan mainoksen tavoittamista, datan avulla todennetuista kontakteista. Kontaktit hinnoitellaan tuhannen näyttökerran tarkkuudella (CPM).

Näyttökerrat

Näyttökerta tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, kuinka monta kertaa mainos on näytetty tietyssä mainosympäristössä.

Ulkomainonnan valuutta

Ulkomainonnan valuutalla tarkoitetaan tunnuslukua, jota käytetään mainoksen impressiomäärien kuvaamiseen. Valuuttoja ovat esimerkiksi DOOH impressiot sekä OTC.

Published in Artikkeli