Menu Yhteystiedot
  • En-Fi

Kohderyhmä- ja Toimipistedata digiplannerissa

Digiplannerissa pystyt kohdentamaan diginäkyvyyttäsi ja valitsemaan digisijainteja perustuen kohderyhmä- tai toimipistedataan.

Digihubien Kohderyhmä-hakukriteerit perustuvat Tutkimusyritys Nepan toteuttamaan Passer-By -tutkimukseen. 
- Tutkimus on toteutettu online-kyselynä Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella 
- Pääkaupunkiseutu n=2024, Turku=927, Tampere=1015 
- Tutkimuksessa selvitettiin digihubeissa liikkuvien kuluttajien demografioita, kiinnostuksen kohteita, harrastuksia, ostopäätöksen tekoa sekä suhtautumista uusiin teknologioihin. 
- Digihubeja voi JCDecaux’n digiplannerissa hakea myös kohderyhmien korostumien mukaan. Kohderyhmien korostumat on tunnistettu tutkimusyrityksen suositteleman korostuman >3,0 % mukaisesti. 
- Alla olevasta taulukosta (taulukko myös liitteenä) näet kohderyhmien kokonaisprosentin pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun osalta sekä digihubien korostumien minimin ja maksimin. Huomioithan, että korostumat on tunnistettu aluekohtaisesti (pk-seutu, Tampere, Turku) ja minimin ja maksimin osalta on ilmoitettu kaikkien hubien vaihteluväli mukaan lukien kaikki alueet. 


Digihubien Toimipisteet-hakukriteerit perustuvat Fonectan Point of interest -karttadataan. 
- Karttapistedata sisältää liikkeiden, palveluiden, kahviloiden ja ravintoloiden sijaintitiedot 
- Näiden sijaintitietojen mukaan jokaiselle digihubille on kohdistettu lähistöllä olevat toimipisteet. 
- Toimipisteet sijaitsevat enintään 500m päässä digihubista. 
- Toimipisteiden haussa pystyy hakemaan hubeja joko yleisellä tasolla (esimerkiksi Pukeutuminen) tai bränditasolla (esimerkiksi Lindex). Yleisellä tasolla liikuttaessa haku sisältää kaikki pukeutumisen toimialan liikkeet datasta ja bränditasolla liikuttaessa haku sisältää vain kyseisen brändin liikkeet datasta.

Outdoor Impact

Outdoor Impact on ulkomainonnan yleisönmittausjärjestelmä. Se antaa ulkomainonnan mediaratkaisuille tarkat ja luotettavat tunnusluvut. Yleisönmittausjärjestelmän mukana Suomeen tuotiin uusi mediavaluutta, VAC.

Outdoor Impact yhdistää kuluttajien kulkureitit katujen ja teiden liikennevirtoihin. Tämän lisäksi järjestelmä huomioi mainospintojen ominaisuudet kuten koon, valaistuksen ja etäisyyden sekä ihmisen havainnointikyvyn. Outdoor Impactiin kuuluvat kulkureittitutkimus, liikennevirtalaskenta, ulkomainospintojen luokittelu ja havainnointitutkimus.

www.outdoorimpact.fi

 

fOOHcast

fOOHcast -tutkimuskokonaisuus tarkastelee globaaleja ilmiöitä, jotka muovaavat kaupunkeja ja vaikuttavat kaupunkilaisen yleisön kodin ulkopuolella vietettyyn aikaan. fOOHcast rakentaa kuvaa suomalaisesta kuluttajasta kodin ulkopuolella: liikkumassa ja viettämässä aikaa kaupunkiympäristössä, julkisissa ja kaupallisissa tiloissa. 

Vuonna 2017 fOOHcast -tutkimuksessa tarkasteltiin kaupungistumisen mukanaan tuomia ilmiöitä ja miten kaupunkia kulutetaan nyt ja tulevaisuudessa. Voit tutustua tutkimuksen tuloksiin TÄÄLLÄ
 

fOOHcast tutkimus tuotetaan yhteistyössä Frankly Partnersin kanssa.
 

Passer-By Surveys

Keräämme jatkuvasti uutta dataa JCDecaux’n digihubien alueella liikkuvista ihmisistä. Passer-By Survey mahdollistaa täysin uudenkaltaisen ulkomainonnan kohdistamisen. 

Passer-By -datan pohjalta on luotu hubiprofiili kaikille digitaalisille välineillemme, jonka avulla tavoitat juuri oikeat kohderyhmät. 

Voit tutustua eri hubien profiileihin suunnittelutyökalussamme, tai katsoa laajemmat vaikutusalueiden profiilit digitaalisten välineiden tuotekorteilta. 

 

Passer-By -datan on kerännyt tutkimusyritys NEPA
 

Joukkoliikennetutkimus

Joukkoliikenne kasvaa ympäri maailman. Suomessa joukkoliikennettä käytetään yhä enemmän ja palveluita kehitetään koko ajan. Koska olemme suuresti näkyvillä joukkoliikennevälineissä haluamme parantaa matkustajien viihtyvyyttä ja käyttökokemusta.

Viimeisimmässä joukkoliikennetutkimuksessa (Norstat 2014) tutkittiin matkustajaprofiileja. Tutkimuksesta selviää esimerkiksi ketkä joukkoliikennettä käyttävät ja mihin ne matkustavat ja kuinka usein.