Menu Yhteystiedot
  • En-Fi

Yleisöt ulkona

Viime vuosikymmenen aikana kodin ulkopuolella vietetty aika on kasvanut yli
33%


(Lähde: Taloustutkimus)

Ulkona vietetään keskimäärin

152 minuuttia

päivittäin

MEDIAN VALTAKUNNALLINEN VIIKKOTAVOITTAVUUS:
Lähde: TNS Mind H12018 N=10072

Kaupungistuminen

70% Suomen ostovoimasta asuu kaupungeissa.

(Lähde: Suomen ympäristökeskus)

Ulkomainonta on brändin rakentaja Suomen suurimmissa kaupungeissa.

KAUPUNKILAISTEN MIELIPIDE ULKOMAINOKSISTA :
Lähde: Street Talkers