Menu Yhteystiedot
 • En-Fi

 

FAQ - Impressio

Mitä DOOH impressioiden lanseeraus konkreettisesti tarkoittaa?

Keskiviikosta 17.11. eteenpäin myymme DOOH impressio -pohjaisesti kaikkia digituotteita. Näyttökertojen tilalle tulee digitilaustyökaluun DOOH impressiot, ja OTC-luvut jäävät pois. Siirrymme näyttökertapohjaisesta hinnoittelusta kontaktipohjaiseen hinnoitteluun, muutoksen yhteydessä DOOHin viikkohinnat pysyvät ennallaan.

Mikä on DOOH impressio?

DOOH impressio on digitaalisen ulkomainonnan datapohjainen kontaktiluku. Kontaktilla tarkoitetaan mainoksen saamaa katsetta. Kun digitaalisen ulkomainonnan valuuttana käytetään DOOH impressiota, mainostaja maksaa kontakteista, jotka lasketaan perustuen mainoslaitteen sijainnista kerättyyn yleisödataan.

 

Miten DOOH impressiot lasketaan?

Näyttöjen saamat katseet lasketaan seuraamalla mainoslaitteen ohi kulkevan liikenteen määrää ja vertaamalla sitä laskennalliseen malliin (mallinnus), joka huomioi esimerkiksi liikenteen nopeuden ja etäisyyden, viipymisajan sekä yksittäisen mainoksen näkyvillä olo ajan. Laskennassa varmistetaan, että kukin kontakti lasketaan vain kerran. Mikäli kontakti viipyy alueella pitkään, se tuottaa enintään yhden uuden DOOH-näyttökerran 5 minuutissa (voi olla pienempi, jos näkyvyyden säätökerroin on alle 1).

 

Miten DOOH impressio eroaa online impressiosta?

DOOH impressiot ovat datasta johdettuja, mallinnuksen avulla laskettuja, todennettuja kontakteja.
Online-impressiot puolestaan kertovat ainoastaan, kuinka monta kertaa verkkomainos tai muu digitaalinen sisältö on ladattu kohdeyleisön päätelaitteelle,
eivätkä ota kantaa siihen, kuinka monta kertaa mainosta on tosiasiassa katsottu.

Mitä DOOH impressio mallinnus ottaa huomioon?

Mallinnus muuttaa bluetooth signaalin eri tekijöiden kautta DOOH impressioiksi huomioiden seuraavia asioita:

 • Ihmisluvun suhteen huomioiminen signaalimäärän annetussa sijainnissa ja ajankohdassa
 • Näytön kulman huomioiminen näkyvyyden kannalta (suoraan kohti, rinnakkainen, vinossa)
 • Liikkumisnopeus, etäisyys ja viipymisaika sijainnin alueella sekä yksittäisen mainoksen näkyminen loopissa
 • Yksittäisen näytön näkyvyyden huomioiminen todellisessa sijainnissa huomioiden fyysiset näkemisesteet kuten esimerkiksi rakennukset, seinät jne.
 • Mainossisällön sisällön huomaamisen erot liittyen liikkeeseen; onko kysymyksessä video, kevyt animaatio tai pelkkä digitaalinen kuva. Mitä enemmän sisältö liikkuu sitä herkemmin silmä huomaa sen staattisesta ympäristöstä.

Tämä mallinnusmenetelmä on validoitu Ranskassa CESP:n (mediatutkimusta valvova organisaatio) toimesta ja on käytössä globaalisti.
Tämän mallinnuksen Suomessa on validoinut MAF (Media Audit Finland)

Miksei ulkomainonnassa ole yhtä vertailukelpoista mittaria?
 • Ulkomainonnassa ON yksi vertailukelpoinen mittari Outdoor Impact (VAC), joka on toimialan yhteinen yleisönmittausjärjestelmä ja joka on ollut käytössä jo vuodesta 2006.
 • Samaan metodologiaan perustuvia yleisönmittausjärjestelmiä on käytössä useissa eri maissa eri nimillä.
 • On todettava, ettei Outdoor Impact mittausjärjestelmä ole kaikkien toimijoiden käytössä (Käyttäjiä ovat tällä hetkellä ainakin JCDecaux ja Clear Channel).
 • Nykyinen mittausjärjestelmä huomioi ainoastaan klassisen, julistepohjaisen ulkomainonnan eli se ei kata digitaalista ulkomainontaa.
 • Ulkomainosliitto (tässä kohdassa JCDF ja CC ovat aloittamassa uutta hanketta OI2.0 joka tulee tuomaan tunnusluvut digitaaliseen ulkomainontaan.
 • Tämän hankkeen aikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Kyseessä on joka tapauksessa muutamasta vuodesta.
Tuotte toimialalle nyt DOOH impressiot. Milloin toimialalle saadaan sama valuutta digitaaliseen ulkomainontaan?

Ulkomainosliitto (tässä kohdassa JCDecaux ja Clear Channel) ovat aloittamassa uutta hanketta OI2.0, joka tulee tuomaan tunnusluvut digitaaliseen ulkomainontaan. Tämän hankkeen aikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Kyse on joka tapauksessa muutamasta vuodesta.

 

Milloin ohjelmallinen ostaminen on mahdollista?

Aloitamme ohjelmallisen ostamisen Q1/2022.

 

FAQ - Data

Jos henkilöllä on esimerkiksi 2 bluetooth –laitetta, miten kontakti tällöin mallinnetaan?
Molempien laitteiden signaalit rekisteröidään. Tämä huomioidaan mallinnuksessa käytettävillä kertoimilla, jotka muuttavat signaalit oikeiksi ihmisiksi. Käytettävät kertoimet perustuvat sijainneissa tehtyihin mittauksiin.

Hypercell tilastojen mukaan ihmisillä on keskimäärin 1,1 bluetooth laitetta käytössä samanaikaisesti.

Miten DOOH impressioita voi hyödyntää kampanjasuunnittelussa?
DOOH impressioiden avulla voi paikantaa esimerkiksi takeway- kahvimainonnan kohdistamista, aamupäivän vilkkaimpiin hubeihin, ja näin luoda lisäarvoa aamuliikenteessä liikkuvalle yleisölle.
Miten dataa kerätään?
Dataa kerätään bluetooth radiosignaaleja tunnistavilla sensoreilla, jotka ovat sijoitettu mainosvälineiden sisälle. Kutsumme näitä beaconeiksi.
Miten mainostajalle todennetaan kampanjan tavoittavuus?

Jokaisen digitaalisen kampanjan lopussa toimitamme suorituskykyraportin, joka näyttää kunkin digihubin saamat näyttökerrat ja DOOH impressiot.

Suorituskykyraportti tuo odotettua läpinäkyvyyttä digitaaliseen ulkomainontaan
JCDecaux’lla raportti toimitetaan asiakkaalle 3 arkipäivän sisällä jokaisen digitaalista näkyvyyttä sisältäneen kampanjan päättymisestä. Suorituskykyraportti kertoo näkyvyyden suunnitellut ja toteutuneet DOOH impressiot sekä suunnitellut ja toteutuneet näyttökerrat päiväkohtaisesti sekä tuotteittain jaoteltuna. Raportoimme DOOH impressiot ja näyttökerrat 10 % ylitykseen asti. Metrot ja Raitiovaunut eivät teknisistä syistä vielä toistaiseksi kuulu raportin piiriin.

 

FAQ - Beacon

Mikä on beacon?

Beaconeilla kerätään yleisön liikkumisdataa, jonka pohjalta luodaan ennusteet DOOH impressioiden pohjaksi.
Beaconit ovat pieniä, aina päällä olevia vastaanottimia, jotka käyttävät Bluetooth Low Energy (BLE) -tekniikkaa vastaanottamaan signaaleja läheisiin kannettaviin laitteisiin, joissa on Bluetooth-yhteys (älypuhelimet, kuulokkeet).
Beacon kerää tietoa ainoastaan ohi liikkuvan yleisön määrästä, mutta ei siitä, ketä he ovat eli yksilöitä ei tunnisteta.

Ovatko beaconit näkyvissä?
Ei, Beaconit on asennettu digitaalisten näyttöjen sisäpuolelle, eivätkä ne ole näkyvissä.
Ne eivät lähetä mitään ihmisten laitteisiin eivätkä käy vuorovaikutusta ohi kulkevien laitteiden kanssa.
Missä beaconit sijaitsevat?

Beaconit sijaitsevat JCDecaux’n kaikissa digihubeissa (pl. metrot ja ratitiovaunut, joiden impressiot todennetaan toisella tavalla.)

Kuinka kauas beacon voi tunnistaa Bluetooth-laitteet?

Beaconin suurin mahdollinen kantama on 50 metriä, mutta joissakin kohteissa on tarkoituksenmukaista käyttää lyhempää sädettä.

Miten näytön "sokealta puolelta" saadut näyttökerrat otetaan huomioon?

DOOH-näyttökertojen mallinnus sulkee pois kontaktit, jotka eivät fyysisesti näe mainosta.

Kun mittaus perustuu päätelaitteisiin ja beaconeihin, entä ne, joilla ei ole matkapuhelinta tai vastaavaa. Mitataanko henkilövirtaa millään muulla tavalla?
Tämä otetaan huomioon mallintamisessa käytetyillä tekijöillä, jotka muuttavat signaalit todellisiksi ihmisiksi. Käytetyt tekijät perustuvat paikoissa tehtyihin mittauksiin. Hypercellin tilastojen mukaan ihmisillä on käytössä keskimäärin 1,1 bluetooth-laitetta kerrallaan.
Toimiiko sama tekniikka tienvarsimainosten kanssa?
Teknisesti se on mahdollista, mutta tällä hetkellä sitä ei ole mahdollista soveltaa kaupunkialueiden ulkopuolelle esim. maantiet tai moottoritiet. (50 metrin säderajoitus)
Onko jokaisessa digitaalinäytössä oma BT-mittauslaite?
Jokaisella näytöllä ei ole omaa beaconia. Jokaisessa digihubissa on kuitenkin beconeita (1 tai useampi hubin koosta riippuen) ja siten jokainen näyttö katetaan mallintamisessa.

 

FAQ - GDPR

Onko teknologia anonyymi ja GDPR-yhteensopiva?

Kyllä, kerätty yleisödata on täysin anonyymiä. Tietoa kerätään ainoastaan mainoslaitteen ohi kulkevan liikenteen määrästä ja käyttäytymisestä. Tämän on arvioinut ja vahvistanut juridinen kumppanimme Fondia Oy sekä HKL:n (Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen) lakitiimi.

Kerätäänkö Suomessa yleisödataa?
 • Kyllä, ihmisistä kerätään dataa kaikkialla, sekä digitaalisessa että reaalimaailmassa. Yleisön liikkeistä kerätään dataa esimerkiksi kaupungeissa ja kauppaympäristöissä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki kerää dataa keskustassa liikkuvista turismin kehittämisen tarpeisiin, ja HKL hyödyntää datankeruuteknologiaa julkisessa liikenteessä.
 • Yleisödataa keräävät, hyödyntävät ja toisten yritysten käyttöön jalostavat myös monet suuret yritykset kuten Telia. Datan keruun tavoitteena on kehittää palveluita ja ympäristöjä toimivammiksi.
Onko JCDecaux’lla lupa kerätä ja hyödyntää yleisödataa?
Kyse ei ole henkilödatasta eikä se ole GDPR:n alaista. Kumppaneitamme on tiedotettu yleisödatan turvallisesta ja anonyymistä keräämisestä, ja yleisödata tarjotaan myös kumppaneiden käyttöön.
Mahdollistaako teknologia profiilin tunnistamisen? Joten voitko saada nimettömästi määritellyn sukupuolen?

Ei, tämä tekniikka ei salli profiilin tunnistamista, eikä sukupuolta voida tunnistaa (täysin anonyymi).

 

FAQ - OTC

Miksi siirrymme DOOH impressioihin OTC-lukujen sijasta?

Keräämällä jatkuvasti tietoa yleisön toiminnasta mainoslaitteiden lokaatioissa eri tilanteissa ja ajankohtina, voimme entistä tarkemmin ennustaa, montako todellista kontaktia tietyllä ajanjaksolla syntyy. Uudet teknologiat mahdollistavat digitaalisen ulkomainonnan, jossa mainostaja maksaa teoreettisten tavoittavuusarvioiden sijasta jatkuvasti kerättävän ja säännöllisesti päivittyvän datan pohjalta ennustetuista kontakteista! Maailmalla jo monissa maissa (kuten Australia, Norja, Saksa ja Iso-Britannia) mainostajat ostavatkin mainostoistojen sijaan DOOH impressioita.

Kuinka OTC lukuja voi vertailla impressioihin?
Ei oikein mitenkään. OTC-luvut perustuvat keskenään erilaisiin tietolähteisiin ja niistä johdettuihin mahdollisuuksiin nähdä mainos, kun taas DOOH impressiot säännöllisesti kerättävään ja päivittyvään dataan.
Saako jatkossa OTC-lukuja?
OTC lukuja ei sisällytetä jatkossa järjestelmiin eikä dokumentteihin. Siirtymävaiheen yhteydessä voimme erikseen sovittaessa toimittaa viikkotason OTC-lukuja.
Salliiko tämä uusi kontaktipohjainen hinnoittelu joitakin uusia tuotteita, jotka eivät ole olleet mahdollisia OTC:llä?

Jatkossa kyllä, esimerkiksi RON (Run of Network). Tämän lisäksi DOOH-impressiot mahdollistavat ohjelmallisen ostamisen, joka tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia.

 

FAQ - Hinnoittelu

Mitä tarkoittaa DOOH impressioiden kontaktipohjainen hinnoittelu?
Kontaktipohjainen hinnoittelu tarkoittaa, että asiakas maksaa kontakteista. Ennen muutosta (17.11.2021) asiakas maksoi siitä, kuinka monta kertaa näytimme mainoksen (play-outs).
Muuttuvatko JCDecaux'n digitaalisen ulkomainonnan hinnat lanseerauksen yhteydessä?
Viikkohinnat kokopäivänäkyvyydellä eivät nouse lanseerauksen yhteydessä. Vaihtelua voi olla päivänosissa ja päiväkohtaisissa näkyvyyksissä, sillä olemme siirtyneet kontaktipohjaiseen hinnoitteluun.
Muuttuvatko hinnat, jos olen ostanut kampanjan ennen impressioiden lanseerausta?

Ei. Tarjotut kampanjat, jotka vahvistetaan niin että tarjous on vielä voimassa, ne toteutetaan näyttökerta-muodossa. Kaikki uudet ja kaikki muuttuneet keskiviikosta 17.11.2021 eteenpäin toteutuneet kampanjat vahvistetaan DOOH impressio -muodossa.

Miten perustelen asiakkaille kalliimmat CPM-hinnat? - esim. pienet kaupungit
 • Läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden helpottamiseksi lupasimme pitää lanseerauksen yhteydessä digin viikkohinnat samoina.
 • DOOH impressiodata on tuonut uuden perustan hinnoittelullemme entisten näyttökertojen sijaan. Lanseerauksen yhteydessä olemme siis alkaneet sopeuttaa digihinnoitteluamme ja esimerkiksi pitäneet suosittujen keskeisten lokaatioiden hinnat samalla alhaisella tasolla ja laskeneet useiden pienempien kaupunkien digisijaintien hintoja merkittävästi.
 • Jatkossa hintojen kehitystä ohjaa datan lisäksi kysyntä.
Tarkoittaako datapohjainen hinnoittelu sitä, että jos pyydän tarjouksen viikon 45 Helsinki DT klo12–18 ajalle ja viikon 52 vastaavalle kokonaisuudelle, niin hinta voi olla ihan erilainen?

Kyllä. Datapohjainen hinnoittelu pohjautuu jatkuvasti kerättävään ja säännöllisesti tarkentuvaan dataan toteutuvista kontakteista eri ajankohtina ja sijainneissa. Hinnoittelu perustuu toteutuvien kontaktien vaihteluun ja kysyntään.

Jos olen ostanut kampanjan esim. viikolle 45 ja myöhemmin selviää, että kyseisellä viikolla on lakkopäivä tai vaikkapa autoton päivä?

Tällaisissa tilanteissa sovellamme normaalisti JCDecaux Finlandin myyntiehtoja, joissa on toimintaohjeet tällaisista poikkeustapauksista.

Tarkoittaako datapohjainen hinnoittelu, että perjantai-illan näkyvyys voi olla selvästi kalliimpi kuin maanantai-illan näkyvyys? (Oletuksena että perjantai-iltana väki liikkuu vilkkaasti)

Kyllä. Datapohjainen hinnoittelu pohjautuu jatkuvasti kerättävään ja säännöllisesti tarkentuvaan dataan toteutuvista kontakteista eri ajankohtina ja sijainneissa. Hinnoittelu perustuu toteutuvien kontaktien vaihteluun ja kysyntään.