Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Kantar TNS on julkaissut tutkimustuloksensa vuoden 2017 mediamainonnan kasvusta, paljastaen ulkomainonnan huomattavan nousun muihin perinteisiin medioihin verrattuna. 

Kokonaisuudessaan mediamainonta väheni edellisvuonna 2,8 %, ulkomainonnan kasvaessa samanaikaisesti 12,9 prosenttia! 

Lasku korostui painetuissa sanomalehdissä (-2,9 %) ja televisiossa (-5,1 %). Samanaikaisesti elokuva-, verkkomedia-, radio- ja ulkomainonta kasvattivat omaa osuuttaan mediamyynnistä.  

 

Joulukuu sinetöi ulkomainonnan huippuvuoden 

Ulkomainonta jatkoi huimaa kasvuaan vielä joulukuun ajan päättäen vuoden mukavalla 11 % nousulla, mikä kulminoitui 55,6 miljoonan euron kokonaispottiin. 

Joulukuussa kosmetiikka-, finanssi-, ja rakennusalan kasvaneet mediainvestoinnit profiloituvat muuten edellisvuotta heikompana myyntijaksona. Myös yleinen talouskasvu näkyy mediakentässä lisääntyneiden työpaikkailmoitusten määrässä (+12,6 %).

Koko vuoden jatkunut kasvu alleviivaa ulkomainonnan houkuttelevuutta. Odotamme nykyisenlaisen trendin jatkuvan myös vuodelle 2018, ulkomainonnan, radion ja verkkomedioiden kasvattaessa rooliaan yritysten mediamixissä. 

 

Digitaalisuus mukana mahdollistamassa kasvua 

”Ulkomainonta on nosteessa. Vuoden 2017 luvut kertovat tästä hienosta kasvusta", summaa JCDecaux'n tuore markkinointipäällikkö Krista Kivikoski, ja jatkaa: "Mainostajat luottavat klassisen ulkomainonnan eli julistepintojen ainutlaatuiseen kykyyn rakentaa kodin ulkopuolisella massamedialla laaja valtakunnallinen peitto ja korkea toisto nopeasti. Digitaalisen ulkomainonnan kohdennettavuus ja joustavuus puolestaan tuovat kiinnostavia, jatkuvasti kehittyviä mahdollisuuksia mainostajille."

Digitaalisuus on kasvudraiveri myös ulkomainonnassa. "Siirryimme JCDecaux'lla äskettäin  näyttökertapohjaiseen, entistä modulaarisempaan tapaan rakentaa digitaalista ulkomainosnäkyvyyttä. Tässä  samassa yhteydessä toimme uutta sijaintikohtaista profiilidataa sekä uusia työkaluja markkinan käyttöön. Ja tämä on vasta alkusoittoa, tästä tulee mielenkiintoinen vuosi kaikin puolin!”, lupaa Kivikoski.

 

Kuluttajakäyttäytymisen muutos ohjaa markkinointipanostuksia ulkomainontaan

Kantarin tutkimustulokset puhuvat selvää kieltä mediamainonnan tulevaisuuden suunnasta. 


Ihmisten lisääntynyt valta päättää, millaista viestintää he haluavat kuluttaa, on vähentänyt perinteisten medioiden houkuttelevuutta mainostajien silmissä. TV:n ja printin kaltaiset vanhat jätit menettävät tavoittavuuttaan, kuluttajien siirtyessä enenevässä määrin digitaalisiin kanaviin. 


Myös mainostajat ovat huomanneet tämän, kuten voimme Kantarin tuloksista todeta. Verkkomedia on kasvattanut rooliaan perinteisten kanavien vaihtoehtona, samalla kun median kulutuksesta irrallinen ulkomainonta jatkaa kasvuaan. 


Ulkomainonta onkin poikkeuksellisessa asemassa vaihtoehtoihinsa nähden, sillä kulutuskäyttäytymisen muutos ei ole vähentänyt ulkona liikkumista, vaan päinvastoin kaupungilla vietetään nyt enemmän aikaa kuin koskaan! 


 

Ulkomainonnasta vuoden 2018 kasvujohtaja?

Mediakenttä muuttuu tulevina vuosina perinteisten toimijoiden lisätessä panostuksia uusiin kanaviin. Kysymykseksi jää, mihin näistä kohdistuvat lähitulevaisuuden investoinnit?


Kantarin tulokset nostavat verkkomediat ja ulkomainonnan suurimmiksi kasvajiksi. Odotettavissa on että molemmat parantavatkin asemiaan yritysten markkinointimixissä. 

Kasvua kiihdyttää digitalisaatio, joka tuo ulkomainontaa entistä lähemmäs verkon kanavia paremman kohdennettavuuden ja lisääntyneen joustavuuden myötä. 

JCDecaux’n tavoite ulkomainonnan demokratisoinnista tekee siitä houkuttelevan kanavan pienemmillekin yrityksille, mikä voi osaltaan olla mukana kasvattamassa ulkomainonnan kokonaiskakkua vuonna 2018. 


 

Voit lukea Kantar TNS:n tuloksista tarkemmin täällä.


 

Published in Tutkimus