Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Median pirstaloituminen ja kaupungistuminen vahvistavat ulkomainonnan perustaa: peittoa ja toistoa.
Ulkomainonnan perustana on aina pidetty kahta kulmakiveä: peittoa ja toistoa. Peitto rakentuu ulkomainonnalla varsin nopeasti ja toiston ansiosta kuluttajat näkevät saman mainoksen moneen kertaan.

Nykypäivän fragmentoituneessa mediamaailmassa mediakenttä on hajautunut, kuluttaja on yhä vaikeampi tavoittaa sekä median kulutus on muuttunut. Ulkomainontaa voidaan pitää viimeisenä massamediana, sillä sen perusta, peitto ja toisto, eivät ole muuttuneet.
 

 

Ulkona peitto rakentuu nopeasti

Ulkomainonnalla peitto rakennetaan nopeasti. Esimerkiksi Shopper Plus -sarjallamme saadaan Helsingin työssäkäyntialueella 70 % yli 12-vuotiaista kuluttajista kiinni kolmessa päivässä. Valtakunnallisella Abribus-kampanjalla tavoitetaan samassa ajassa yli 40 % kaikista yli 12-vuotiaista suomalaisista. Alueellisesti tarkasteltuna Helsingin peittoluku toisena päivänä on jo 65 %. 

 

Ulkona sama mainos nähdään moneen kertaan

Ulkomainonnan toisto perustuu siihen, että ihmiset ulkona näkevät saman mainoksen moneen kertaan. Samalle mainokselle siis altistutaan useammin. Koska nykyään kodin ulkopuolella vietetty aika lisääntyy, myös ulkomainonnan toisto on yhä helpommin saavutettavissa.

Sama kuluttaja näkee esimerkiksi Shopper Plus -sarjan mainoksen yli seitsemän kertaa kampanjaviikon aikana. Abri Finland Maxin taas nähdään yli 16 kertaa, koska sarjan VAC-luku (Visibility Adjusted Contact) on jopa 16,2.

 

Brändit luottavat ulkomainontaan lanseerauksissa

Suuret brändit ovat luottaneet ulkomainonnan voimaan. Esimerkiksi Valio toteutti uuden tuotteen sekä aivan uuden tuoteryhmän lanseerauskampanjan, jossa ulkomainonta oli peiton nopean rakentumisen ja toistojen määrän vuoksi, suuressa roolissa.

Lue lisää Valio Kefir casesta
 

 

Koska elokuville täytyy saada laaja peitto rakennettua mahdollisimman nopeasti, luottaa Finnkino elokuvamainonnassaan kodin ulkopuolisen mainonnan voimaan. Finnkinon mediamixiin kuuluvat niin perinteiset kuin digitaaliset ulkomainosratkaisut.

Kuinka elokuvia mainostetaan?

 
 

Published in Ohje, about #Suunnittelu, #Inspiraatio