Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Ulkomainos on julkisessa tilassa tai paikassa sijaitseva mainos.

Ulkomainnonasta voidaan käyttää myös nimeä kodin ulkopuolinen mainonta. Tämä tulee englannin kielen termistä Out Of Home, joka monesti lyhennetään akronymiin OOH. Ulkomainonta tavoittaa kuluttajan lähes aina hänen poistuessaan kotoaan.

Digitaalisesta ulkomainonnasta puhutaan myös digitaalisena kodin ulkopuolisena mainontana, joka tulee englannin Digital Out Of Home -termistä (DOOH).

Ulkomainonta on massamedia, joka toimii todistetusti. Esimerkiksi Suomen 50 suurimmasta, vuonna 2014 mainostaneesta, 86 % käytti ulkomainontaa (TNS AdExpress).

JCDecaux'n tarjoomaan Suomessa kuuluvat mainosmediaratkaisut kadulla sekä julkisissa paikoissa kaupungeissa, joukkoliikennevälineissä sekä asemilla ja ostopaikkojen läheisyydessä.

 


 

Joukkoliikennevälineet ovat osa mainosmediatarjoomaamme. Esimerkiksi metrojen Digiscreeneillä tavoitat helsinkiläiset. Digiscreenit näkyvät myös Helsingin raitiovaunuissa.

 
Ulkomainonnan perusteet -sarjassa opimme ulkomainonnan lainalaisuuksista, jotta sinä voisit tehdä tehokkaampia mainoskampanjoita. Tässä ensimmäisessä osassa kertasimme mitä on ulkomainonta. Seuraavassa osassa opimme ulkomainonnan peruspilareista, peitosta ja toistosta.

Published in Ohje