Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Ulkomainosala on murrosvaiheessa; mediatila digitalisoituu, ja samalla kasvavat toiveet ulkomainonnan tuomisesta ohjelmallisen ostamisen piiriin. 
 
Ulkomainonta ottaa globaaleja ensiaskeleitaan ohjelmallisen ostamisen suuntaan, ja Suomi on kehityksen etunenässä. Lue alta, miten ja miksi ala on suuntaamassa kohti digitaalisia ostoalustoja.

Ulkomainonnan digitalisaatio 

Ulkomainonta on kovassa huudossa; Ala kasvaa vauhdilla ja suuret teknologiabrändit ostavat kokonaisia ulkomainosyrityksiä markkinointinsa tueksi. 

Kehityksen tärkein ajuri on ulkomainonnan kiihtyvä digitalisaatio. Ulkonäytöt, selainpohjaiset suunnittelutyökalut sekä dataa hyödyntävät suunnittelu-, optimointi- ja raportointimahdollisuudet ovat kuitenkin vasta evoluution ensimmäinen vaihe. 

Alan todellinen murros alkaa ohjelmallisen ostamisen rantautuessa ulkomainontaan.
 

Digitaalisuus ja data mahdollistavat ohjelmallisen ostamisen 

Ulkomainonnan kasvanut digitarjonta ja uudet datalähteet luovat edellytykset ohjelmalliselle ostamiselle. Ohjelmallisuus lyhentää ulkomainonnan reaktioaikaa ja mahdollistaa datapohjaiset päätökset. 

Vaikka ulkoisten datalähteen perusteella  ei vielä voi tehdä reaaliaikaista ostopäätöstä, voidaan lähteitä hyödyntää esimerkiksi luovien aineistojen vaihtamiseen ja kohdentamiseen. 

Lisääntynyt datan määrä tarjoaa uusia tapoja rakentaa reaaliaikaisesti muuttuvia ulkomainoskampanjoita. Lue miten tehostat kampanjaasi kontekstiin mukautuvalla dynaamisella aineistolla, ilman lisäkustannuksia! 
 

Ohjelmallisuus yhdistää ulko- ja digimainonnan parhaat puolet

Digitaalinen ulkomainonta tarjoaa sekä klassisen ulkomainonnan että modernin digimarkkinoinnin parhaita puolia. 

Bränditurvallisuus, läpinäkyvyys ja laaja peitto tekevät ulkomainonnasta uniikin työkalun mainostajan mediamixissä.  

 Mielenkiintoinen ero online ja ulkomainonnan ostamisen välille syntyy näyttökerran eroista. Verkossa impressiolla tavoitetaan yksi ihminen, samalla kun ulkomainoksen näkee useampi silmäpari, mikä madaltaa kampanjan CPM -kustannusta.

Kun tähän yhdistetään ohjelmallisen ulkomainonnan tarjoama joustavuus, todennettavuus ja data-ohjautuvuus, syntyy kanava, jota on hankala peitota.
 

Ohjelmallisuuden edut ulkomainonnan ostajalle 

Tärkein syy ulkomainonnan siirtymiselle kohti ohjelmallisuutta liittyy ostotavan tarjoamiin tehohyötyihin. 

Väliportaiden poistuminen nopeuttaa mediatilan ostamista, mahdollistaen reaktiivisemmat ja paremmin kohdennetut kampanjat. Ostotavan läpinäkyvyys tulee myös helpottamaan kampanjoiden varaamista ja selkeyttää toteutuneiden näkyvyyksien raportointia. 

Ohjelmallisuuden jalkautumista edistää se, että mediatoimistoissa ja isoissa B2C -yrityksissä on jo kokemusta ohjelmallisesta ostamisesta. Tuntemus Adformin kaltaisista ostoalustoista tuleekin olemaan hyödyksi myös ulkomainonnan ostamisessa. 

Digitaalinen ulkomainos on loppujen lopuksi vain näyttö muiden joukossa. Näin näyttökerran ostamisen ei tarvitse olla yhtään sen vaikeampaa ulkoa, kuin se on tietokoneen selaimesta. 
 

VIOOH -alusta tuo ohjelmallisen ostamisen ulkomainosalalle 

Kesällä perustettu VIOOH -alusta tarjoaa ratkaisun ulkomainonnan ohjelmalliseen ostamiseen ja myymiseen. 

VIOOH on itsenäinen toimija, joka pyrkii luomaan globaalisti yhtenäisen ulkomainonnan suunnittelu- ja myyntialustan. Se yhdistää median omistajat, mediasuunnittelijat ja ohjelmalliset ostoalustat, joko suoraostojen (VIOOH Automation) tai digitaalisen mediainventaarin (VIOOH Exchange) muodossa. 

 Alusta tuo online- ja ulkomainontaa lähemmäs toisiaan, kasvattaen ohjelmallisten ostajien valinnanvaraa. 

Vaikka real-time bidding -huutokaupat eivät kuulu kehityksen ensimmäiseen vaiheeseen, saadaan jo automaation ja ohjelmallisten suoraostojen kautta huomattavia tehohyötyjä.  
 

Ohjelmallisen ulkomainonnan lähitulevaisuus

Ulkomainosalan täydellinen siirtyminen ohjelmalliseen ostamiseen tulee viemään vuosia, mutta ensimmäinen vaihe on jo alkanut. Odotammekin ohjelmallisen suoraostamisen rantautuvan markkinalle jo tulevan vuoden aikana. 

Suomi on ensimmäisiä markkinoita, jossa päästään hyödyntämään ohjelmallisuutta myös ulkomainonnan ostamiseen. 

Ohjelmallisuus tuo ulkomainonnan ostamiseen uusia järjestelmiä ja prosesseja, sekä täysin uudenlaisen työskentelytavan, tarjoten huomattavia hyötyjä median ostajille ja myyjille. 

Published in Artikkeli