Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Vuoden 2017 fOOHcast -kokonaisuus paljastaa kiinnostavia piirteitä kaupunkilaisista ja kauppakeskusten asiakkaista. 

Tutkimuksessa kauppakeskusmainonta korostui ostopäätöksen muodostumisessa, sekä kuluttajien positiivinen suhtautuminen juuri kauppojen läheisyydessä tarjottavaan mainontaan. 

Kaupungistuminen jatkuu 

Kaupunkien väestömäärä kasvaa jatkuvasti. Muun muassa Tampere, Oulu ja PK-seutu hyötyvät urbanisaation aiheuttamasta muuttoliikkeestä. 

Erityisesti Tampere tulee kasvamaan hurjasti tulevien vuosien aikana. Tilastokeskuksen konservatiivisen arvion mukaan 12 vuoden sisällä Tamperelaisia on 23 000 enemmän kuin nyt. 

Kaupungin kasvu tekeekin siitä mielenkiintoisen kohteen kaupan näkökulmasta, mikä on varmasti ollut osaltaan vahvistamassa päätöstä Ratinan uuden kauppakeskuksen tuomisesta juuri Tampereelle. 

 Nuoret kauppakeskuksissa

Kaupungistuminen keskittää ostamista ja liikkumista entistä enemmän kauppakeskuksiin. Urbanisaatio korostuu etenkin nuoremmissa ikäryhmissä ja neljä viidestä nuoresta aikuisesta asuukin kaupungeissa. 

Myös kauppakeskusten kävijöissä korostuvat nuoret ja nuoret aikuiset. Ajan viettäminen ostoksilla on näille ikäryhmille luontevampaa, ja yli kolmannes myös korostaakin nauttivansa ikkunashoppailusta ja kaupoilla käymisestä. 

15-39 vuotiaat myös kiinnittävät vanhempia ikäryhmiä enemmän huomiota ulkomainontaan. Tämä tekee kauppakeskuksista entistä tehokkaamman mahdollisuuden tavoittaa asiakkaat. 

Nuoremmissa ikäryhmissä korostuu spontaanius ja elämyshakuisuus. Tällaiset trendien myötä kauppakeskuksista on muodostunutkin elämyskeitaita, joissa palvelut, ravintolat ja miellyttävä ostokokemus korostuvat.  

Asiakkaiden elämyshakuisuus kannustaakin hyödyntämään kauppakeskusmainosten digitaalisuutta innovatiivisissa erikoistoteutuksissa ja dynaamisissa kampanjoissa. 
  

Heräteostokset ja kauppakeskusmainonta 

Kauppakeskusten asiakkaiden spontaani kulutuskäyttäytyminen tarjoaa ulkomainostajalle yksilöllisen mahdollisuuden vaikuttaa kuluttajiin juuri ennen ostopäätöstä. 

fOOHcast -tutkimuksen mukaan yli 70% kaupunkilaiskuluttajista tekee heräteostoksia ja näistä jopa 60% tekee ostoksensa usein tai yksinomaan impulssien pohjalta. 

Tämä tekee kauppakeskusmainonnasta erinomaisen tavan saada välittömiä tuloksia. Etenkin kun yli kolmannes kaupunkilaisista (36%) kertoo ostaneensa tuotteen tai palvelun kaupan läheisyydessä olleen mainoksen perusteella! 


 

Oikeanlaista mainontaa, oikealla hetkellä

Kauppakeskuksissa parhaiten purevat oikeanlaiset ja -aikaiset mainokset. Kuluttajat arvostavat erityisesti tarjouksia ja ajankohtaista tiedottamista. Kauppakeskukset tarjoavatkin erinomaisen alustan esimerkiksi tapahtumamainonnalle, tuotelanseerauksille ja erilaisille aikaan sidotuille kampanjoille. 

Kauppakeskusmainonta muuttuu erityisen houkuttelevaksi, kun pöydälle nostetaan sen huomioarvo. Tutkimus paljastaa, että 839 vastaajasta 70% muisti kaupassa tai ostoskeskuksissa ja 66% niiden läheisyydessä nähtyä mainontaa. 

Kuluttajat myös kokevat mainonnan sopivan parhaiten juuri ostopolun varrelle. 39% vastaajista pitääkin kaupassa tai ostoskeskuksissa näytettävää mainontaa vaihtoehtojaan vähemmän ärsyttävänä.
 

Mikäli mainoskampanjan tavoitteena on vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen, on tälle vaikea keksiä kauppakeskuksia parempaa kanavaa.

 

Lue lisää fOOHcast -tutkimuksen tuloksistaLähde:
fOOHcast 2017, Suomen TOP10 kaupungit, n=1036
Tilastokeskus, väestö- ja oikeustilastot.

Published in Tutkimus , about #Point-of-Sale