Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
fOOHcast -tutkimuskokonaisuus tarkastelee globaaleja ilmiöitä, jotka muovaavat kaupunkeja ja vaikuttavat kaupunkilaisen yleisön kodin ulkopuolella vietettyyn aikaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kaupungistumisen mukanaan tuomia ilmiöitä ja miten kaupunkia kulutetaan nyt ja tulevaisuudessa.

Kaupungistuminen - Globaali megatrendi


Kodin ulkopuolella vietetty aika on lisääntynyt 10 vuoden aikana neljänneksellä ja kaupungit ovat kuluttajille entistä mielenkiintoisempia niin työn kuin vapaa-ajan palveluiden ja tarjonnan monipuolistumisen myötä. Kaupungeista on tulossa myös teknologian kehityksen myötä ansiosta entistä älykkäämpiä, kaupunkilaisia paremmin palvelevia ja heidän elämäänsä helpottavia kokonaisuuksia. 


Kaupungistuminen onkin edelleen kiivasta. 36 % Suomalaisista asuu jo nyt tiheästi asutuilla alueilla, mutta uusista asunnoista lähes 90% rakennetaan Suomen suurimpiin kaupunkeihin ja niiden läheisyyteen. Helsingin seudun väestömäärän on arvioitu kasvavan vuoteen 2050 mennessä 1,9 miljoonaan, mutta kaupungistuminen on kiivasta muuallakin Suomessa. Ennusteiden mukaan neljäntoista suurimman kaupunkiseudun alueelle tarvitaan seuraavien vuosikymmenten aikana noin 760 000 uutta asuntoa.

 
 

Tulevaisuuden kaupunki kiinnostaa kuluttajaa ja mainostajaa

Kaupungistumisen ja siitä syntyvän kasvupaineen myötä suomalaisilla kaupunkilaisilla on entistä vähemmän tilaa itselle sekä kotona että julkisessa kaupunkitilassa. - kun ihmiset pakkautuvat tiiviimmin kaupunkialueelle, joudutaan joustamaan entistä enemmän yksityisestä, omasta tilasta ja sopeuttamaan kodin ulkopuolella vietettyä aikaa muiden kanssa. Kasvupaine erityisesti eteläisessä Suomessa tulee muuttamaan tulevaisuudessa huomattavasti kaupunkiympäristöä: Taloista rakennetaan korkeampia ja liikennesuunnittelu muokkaa tie-­ ja kulkuverkostoa sekä kohtaamispisteitä. Kaupunkiympäristön suunnittelussa keskitytään enemmän siihen, että julkiset tilat kutsuvat ihmisiä viihtymään ja johtavat toisten ihmisten kohtaamiseen.

Kaupunkilaiset itse osallistuvat aktiivisemmin oman kaupunkitilan kehittämiseen, lähiympäristön ja lähialueen kaupunkitila koetaan entistä enemmän omaksi tilaksi Ja elämäntyyli muuttuu entistä yhteisöllisemmäksi: kaupunkilaiset eivät ole enää koti-ihmisiä vaan kaupunginosaihmisiä tai jopa kaupunki-ihmisiä. Oma vaikutuspiiri käsitetään paljon suuremmaksi kuin neljän seinän sisäpuoli. 
 

 

Citysumers - kaupunkia kuluttamassa

Mikä kaupungissa vetää puoleensa, mikä ihmisiä liikuttaa? Vetovoimainen kaupunki tuo ihmiset tapahtumat ja yritykset yhteen, sillä lähtökohtaisesti ihminen vetää ihmistä puoleensa. Kaupunkilaisten asennemaailmassa näkyy fOOHcast -tutkimuksessa haastateltujen kaupunki-, kaupunkikulttuuri- ja kaupunkimarkkinoinnin visionäärien mielestä omatoimisuuden nousu, mahdollisuuksia ei enää oteta annettuna. Kaupunkilaiset on rohkeita ja ennakkoluulottomia, joka näkyy etenkin nuorilla kaupunkilaisilla. Edelläkävijöilla on kaupungissa entistä vahvemmin massoja liikuttava vaikutus. 

Kaupunkilaiset hakevat aitoja elämyksiä ja yhteisöllisyyttä samanhenkisten kanssa. "Ihmiset haluavat olla siellä missä tapahtuu: siellä missä tapahtuu on enemmän muita ihmisiä ja silloin myös yrityksiä. Tämä johtaa väistämättä myös elävämpään kaupunkiin.”, kertoo Kaupunkimarkkinoinnin asiantuntija.


 
Lähteet: 
JCDecaux fOOHcast: Citysumers - kaupunkia kuluttamassa, Visionäärihaastattelut, toukokuu 2017 (toteuttajana Frankly Partners) 
Suomi 100 tilastot, Tilastokeskus
VTT 2016


 

Published in Tutkimus , about #Kuluttaja