Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Vuoden 2018 fOOHcast tarjoaa sinulle syväkatsauksen kuluttajien arkeen. Tutkimuksen tavoitteena on havainnollistaa asiakkaidesi ostopolkua ja selvittää ulkomainonnan roolia sen varrella – Aina kotisohvalta ostohetkeen! 
Uusi fOOHcast auttaa sinua ymmärtämään kuluttajaa taas hieman paremmin. Lue alta lisää JCDTalk aamiaistilaisuudessa paljastetusta tutkimuskokonaisuudesta 
 

Kotisohvalta ostohetkeen 

Vuoden 2018 fOOHcastin ensimmäinen osa pureutuu kuluttajan matkaan kotisohvalta kaupan kassalle. Uutta tutkimusta varten kerättiin 15 henkilön kaupparaati, jonka arkea seurattiin aktiivisesti kevään 2018 aikana. 

Kun edellinen fOOHcast keskittyi laajaan kyselytutkimukseen. Uusi tutkimuskokonaisuus rikastaa kerättyä tietoa erilaisten syvähaastattelujen, mobiilipäiväkirjojen ja videoitujen kuluttajapolkujen kautta. 

Uudet tulokset korostavat mainonnan kahta tärkeää ominaisuutta: Inspiroivuutta & hyödyllisyyttä. Näissä onnistuminen vaatii toisistaan poikkeavaa lähestymistapaa. Kysymys kuuluukin: ”Minkälainen mainos tavoittaa parhaiten sinulle tärkeät kohderyhmät?”

 

Mikä kuluttajia kiinnostaa? Mikä heitä inspiroi?  

Asiakkaan inspirointi ja siihen liittyvä brändin rakentaminen vaatii rohkeaa ja mielikuvituksellista viestiä. 

Palautteissa erityisesti kantaaottavat mainoskampanjat elähdyttivät kaupparaatilaisia. Positiivisia kommentteja keräsi mm. Lumenen rempseä Light the Way -kampanja, joka nosti esiin sukupuolirooleja ja -stereotypioita. 

Kantaaottavuuden rinnalle nousi tärkeänä inspiraation lähteenä myös tavoitteellisuus. Tunne siitä, että ”tuollainen haluaisin olla”. 

Kampanjoissa jotka onnistuivat inspiroimaan asiakasta, korostuivat mainoksen sijoittelu, sekä voimakkaasti erottuvat visuaaliset elementit ja viestit. 
 
 

Mikä saa asiakkaan ostamaan? 

Siinä missä inspirointi herättää asiakkaan huomion, asiakkaan ostoimpulssin herättäminen vaatii konkreettisempaa lähestymistapaa. 

Raadin kommenteista nousi esille mainoksen tarjoaman hyödyn merkitys. Esimerkiksi tieto uudesta tuotteesta, tarjouksesta tai tulevasta tapahtumasta ovat mahdollisia tapoja aktivoida kuluttaja toimimaan. 

Aktivoivat mainokset ovat käytännönläheisiä ja helposti omaksuttavissa. Viestejä jotka kirjaimellisesti ohjaavat kuluttajan toimintaa. 
 

Kuluttajan ostopolulla korostuu kiireettömyys

Kuluttajien arjen seuraaminen paljasti ostopolun tärkeimmät ilonaiheet ja ostokokemusta heikentävät tekijät. 

Tulokset kannustavat keskittymään ostokokemuksen vaivattomuuteen, tarjoamaan kuluttajille helpon tavan inspiroitua ja luomaan rauhallisen ostoympäristön, josta halutut tuotteet löytyvät nopeasti. 

Kuluttajia ilahduttivat erityisesti onnistuneet löydöt kuten mieleiset heräteostokset ja hyvät tarjoukset, jotka vahvistavat mielikuvaa fiksusta kuluttamisesta. 

Inspiraatio ja ”fiilis” korostuivat positiivisissa kommenteissa. Kiinnostavat reseptit joihin metsästetään aineksia, tilanteeseen sopiva mainos, ja tulevien kampanjoiden ennakkofiilistely (esim. Hullut Päivät) saivat kuluttajat syttymään. 

Raatilaisten ostokokemusta sen sijaan heikensi infoähky ja kauppojen ärsykerikas ympäristö. Erityisesti äänet ja hälyinen tila ovat hyvä tapa pilata asiakkaasi päivä. 

Muut harmituksen aiheet yleensä liittyivät arjen rutiinien rikkoutumiseen. Puuttuvat tuotteet, tunne kiireestä ja kaduttavat heräteostokset (usein herkut) aiheuttivat mielipahaa ostopolulla. 
 

Monikanavaisuus on tärkeä osa ostokokemusta

Tutkimus alleviivasi verkon ja sosiaalisen median tärkeää roolia kuluttajan ostopolulla, mikä korostui jopa vanhimmissa ikäryhmissä. 

Eri kanavien tavoittavuudessa ja puhuttelevuudessa on toki eroja. Seniorit esimerkiksi suosivat tuttua Facebookia, nuorempien ikäryhmien valitessa usein Instagramin tai Snapchatin. 

Kuluttajien vaatimustaso verkkoviestintää kohtaan kasvaa jatkuvasti. Kohdistus ja personointi on elintärkeää, sillä epärelevantteja verkkomainoksia ei siedetä lainkaan. Huonoksi tai aggressiiviseksi koettuja mainostajia blokataan ja boikotoidaan surutta. 

Erityisesti nuorille verkko ja mobiili tarjoavat inspiraation lähteen. Verkkokauppoja saatetaan selata vain ideoita hakeakseen, ja erilaiset sovellukset toimivat muun muassa muistin tukena.


”Mä en hirveästi kato telkkaria tai meille ei tule edes mitään ilmaisjakelulehtiä eikä ole tule hirveesti tullut selattua lehtiä viime aikoina, eli tällanen paperinen tai television välityksellä tapahtuva mainonta on kyllä aika nollassa.” 
nuori nainen 24 v. laatu ennen kaikkea 
 

Ulkomainonnan rooli ostopolulla

Ulkomainonta oli voimakkaasti läsnä kaikkien raatilaisten ostopolulla. Mobiili verkkokauppa myös tuo ulkomainonnan entistä lähemmäs ostopäätöstä. 

Raati kiinnitti huomiota ulkomainontaa erityisesti julkisilla liikkuessaan. Kulkuväylillä ja -välineissä oleva mainonta huomataan, luonnollisten pysähdysten avatessa aistit havainnoimaan ympäristöä. Mainoksen toistuminen matkan varrella lisääkin muistamista, muuten hälyisessä ympäristössä. 

Parhaimmillaan mainokset tarjosivat jopa ajanvietettä. Esimerkiksi metrossa, dynaamisesti muuttuvat mainokset mahdollistivat raatilaisille tietynlaisen ”jatkokertomuksen” seuraamisen. 

Tutkimuksen mukaan ulkomainonta inspiroi ja innostaa, toimii muistuttajana ja tiedottaa. Parhaassa tapauksessa mainos aktivoi asiakkaan ja toimii porttina ostopäätökseen. Se on media, joka on aina läsnä kuluttajan arjessa. 


Jos haluat kuulla tarkemmin fOOHcastista tuloksista, ota yhteyttä yrityksesi kontaktihenkilöön.

 
Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Frankly Partnersin kanssa: https://franklypartners.fi/

Published in Tutkimus