Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
fOOHcast -tutkimuskokonaisuus tarkastelee globaaleja ilmiöitä, jotka muovaavat kaupunkeja ja vaikuttavat kaupunkilaisen yleisön kodin ulkopuolella vietettyyn aikaan.
fOOHcast rakentaa kuvaa suomalaisesta kuluttajasta kodin ulkopuolella: liikkumassa ja viettämässä aikaa kaupunkiympäristössä, julkisissa ja kaupallisissa tiloissa. 

fOOHcast 2017 koostuu kolmesta tutkimusosasta. Ensimmäinen osa käsittelee kaupunkilaisista liikkeellä kodin ulkopulella ja mikä kuluttajaa liikuttaa, Toinen tutkimuskokonaisuus selvitti, mikä kaupunkissa kiinnostaa ja miten kaupunkia kulutetaan nyt ja tulevaisuudessa. Kolmas osa käsittelee ostoympäristöä, miten kaupassa ja kauppakeskuksissa asioidaan, ostopäätösten tekoa sekä kuluttamiseen liittyviä asenteita. 

Alla olevasta videosta näet yhteenvedon, mistä oli kyse kaupungeissa vuonna 2017!
 

Published in Tutkimus