Menu Yhteystiedot
  • En-Fi
Tuotteen tai palvelun lanseerauksessa onnistuminen ei ole itsestäänselvyys. Onnistuneen lanseerauksen taustalla on tuntemus kohderyhmästä sekä markkinasta, joka luo perustan lanseerauskampanjan suunnittelulle ja toteutukselle.

Onnistuneen lanseerauksen pohjalla kohderyhmätuntemus sekä huolellinen suunnittelu

Kun puhutaan tuotteen lanseerauksesta, tarkoitetaan sillä yrityksen suunnitelmallista toimintaa uuden tuotteen tai tuoteversion tuomisesta markkinoille. Ajatuksena se voi kuulostaa suoraviivaiselta, mutta sisältää todellisuudessa paljon asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon, jotta lopputuloksesta tulee onnistunut. 

Ennen liikkeellelähtöä tehdään usein alkukartoitus tai analyysi, jossa otetaan kantaa esimerkiksi lanseerausprosessin kestoon, käytettävissä olevaan budjettiin sekä vallitsevaan markkinatilanteeseen ja kilpailijoihin. Tämän analyysin pohjalta luodaan varsinainen lanseeraussuunnitelma, jossa määritellään esimerkiksi lanseerausaikataulu sekä käytettävät markkinointikanavat.

Tuotelanseerauksen tavoitteet

Tuotteen lanseeraaminen on useimmiten pitkäjänteisyyttä vaativa projekti, vaikka se voidaan mieltää kertaluonteiseksi kampanjaksi, jonka jälkeen jäädään odottamaan tuloksia. Viestin perille meno vaatii tunnetusti toistoa ja lanseerauksen elinkaari tunnettuudesta tuotteen kokeiluun asti vaatii aikaa. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös tavoitteita suunnitellessa.
Tavoitteet voivat olla esimerkiksi tuotteen taloudelliseen menestymiseen tai tunnettuuden kasvattamiseen liittyviä. Yhteistä niille on se, että niiden pohjalta luodaan mittarit, joiden avulla mitataan lanseerauskampanjan onnistumista. Selkeät mittarit auttavat myös havaitsemaan, jos kampanja ei pure halutulla tavalla kohderyhmään ja uudelleenpohtimaan keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lanseerauksen toteutusvaihe on suurilta osin viestintää

Tuote on paljon muutakin kuin vain fyysinen objekti. Siihen liittyy mielikuvia, jotka ovat suuri osa kohderyhmän muodostamaa kokonaiskuvaa tuotteesta. Jotta haluttu mielikuva saadaan välitettyä halutulle kohdesegmentille mahdollisimman tehokkaasti, tulee yrityksellä olla kirkkaana mielessään mitä se lanseerauksella tavoittelee. Tässä palataan takaisin suunnitteluvaiheen tärkeyteen.

Lanseerauksen toteutusvaihe on suurilta osin viestintää. Kohdeyleisön tavoittamiseen löytyy useita kanavia, ja on tärkeää, että lanseerauskampanjan kanavavalikoiman suunnittelu lähtee kohdeyleisön tarpeista. Mahdollisuudet kanavavalikoiman monipuolisuuteen riippuvat luonnollisesti myös käytettävissä olevasta budjetista. Yksi, koko ostopolun mitalle taipuva kanava on ulkomainonta, jota voidaan hyödyntää laajan peiton rakentamisessa kuin myös paikallisemmin esimerkiksi alueen tai segmentin mukaan kohdistettuna.

Milloin hyödyntää klassista ja milloin digitaalista ulkomainontaa?

Onko ulkomainonta toimiva kanava uuden tuotteen lanseeraukseen?

Usein lanseerauksen viestinnällisenä päätavoitteena on välittää haluttua mielikuvaa lanseerattavasta tuotteesta ja saada tuote kuluttajan top-of-mindiin mahdollisimman nopeasti – ennen kilpailijoita. Tähän tarkoitukseen ulkomainontaon  monipuolisuudessaan ja joustavuudessaan loistava vaihtoehto.

Lue miten Nick's lanseerasi uutuusjäätelöt ulkomainonnan avulla

 

Viisi vinkkiä uutustuotteen lanseeraukseen

1. Tunnista uutuustuotteen tärkein yleisö ja puhuttele heitä

Lanseerauksen onnistumisen varmistaa ymmärrys tuotteen tärkeimmästä asiakasryhmästä.

Kun sinulla on selkeä kuva siitä, kenelle uutuustuote on tarkoitettu, pystyt helpommin suunnitella lanseerauskampanjan, joka nappaa asiakkaan huomion.

On tärkeää laatia markkinointiviesti, joka puhuttelee tuotteen avainkohderyhmää. Jos yrität miellyttää kaikkia samaan aikaan, tulee mainoksestasi helposti unohdettava.

 

2. Laadi luova aineisto, joka erottuu kilpailijoistaan

Sen lisäksi että mainoksen viestin tulee puhutella kohderyhmäänsä, on tärkeää, että se myös erottuu kilpailijoistaan. Tasapaksu ja alalle tyypillinen luova aineisto harvoin jättää riittävän voimakasta muistijälkeä uudesta tuotteesta.

Huomiota herättävä aineisto on yhtä tärkeää lanseerauksen onnistumisen kannalta kuin viestin tavoittavuus. Panosta siis graafiseen suunnitteluun ja mukaansa tempaaviin mainosteksteihin.

Raflaava ja huomiota herättävä mainonta jää mieliin ja usein rohkeus brändisuunnittelussa palkitaan. Persoonallinen brändiviesti kerää huomiota paremmin kuin massaan sekoittuva.

 

iso oatlyn ulkomainos jugurtti turkki
Oatly on tunnettu persoonallisista ulkomainoskampanjoistaan.

 

3. Tee lisätiedon etsimisestä helppoa

Kun näkyvyys on hallussa ja kuluttajan huomio napattu, varmista että asiakkaalla on vaivaton polku lisätiedon hankkimiseen.

Ennen lanseerausta kannattaa huolehtia ainakin tuotteen nettisivu kuntoon ja katsoa, että se löytyy Googlesta brändin tärkeimmillä hakutermeillä.

Myös lanseerauskampanjan voi suunnitella kannustamaan lisätiedon etsimiseen. Lyhyet nettiosoitteet tai kehotteet ohjaavat asiakasta eteanpäin ostopolulla.

 

4. Varmista että tuotelanseeraus tavoittaa riittävän yleisön

Pelkkä altistumisen vaikutus (mere-exposure effect) saa ihmiset luomaan preferenssin asioihin, vain koska ne ovat heille entuudestaan tuttuja.1 Tämän vuoksi lanseerauksen tärkein tehtävä on kasvattaa uuden tuotteen tunnettuutta mahdollisimman nopeasti, jotta se pärjää kilpailussa vaihtoehtojaan vastaan.

Sinun kannattaakin valita lanseerausmediasi niin, että se tavoittaa riittävän suuren joukon ihmisiä. Perinteiset mediat korostuvat peiton rakentamisessa, ja esimerkiksi ulkomainonta tarjoaa myös muistamiselle ja tunnettuuden rakentamiselle elintärkeää toistoa.

 

5. Aktivoi lähellä ostopäätöstä

Vaikka taktinen mainonta ei yksin tarjoa lanseerauksen vaatimaa tunnettuutta, on se erinomainen lisä laajempaan lanseerauskampanjaan.

Ostopäätöksen lähellä aktivointi varmistaa, että lanseeraus saa räjähtävän lähdön ja kotiuttaa kassavirtaa seuraavia markkinointitoimenpiteitä varten.

Online-tuotteen kohdalla aktivoinnin voi toteuttaa hakukoneissa, mutta kivijalkakauppa vaatii esimerkiksi ostoympäristössä tarjottavaa mainontaa.
 

Jos haluat perehtyä tarkemmin uutuustuotteen jalkautuksen suunnitteluun, kannattaa vilkaista oheinen lanseerausopas, joka auttaa sinua suunnittelemaan tuloksellisen lanseerauskampanjan:

 

LATAA 32-SIVUINEN OPAS UUTUUSTUOTTEEN LANSEERAUKSEEN:

 
 

Vilkaise alta esimakua lanseerausoppaan sisällöstä:

 

 

 


 

 

 

Lähteet:
1. Grimes, Anthony; Kitchen, Phillip J. (2007). "Researching mere exposure effects to advertising: Theoretical foundations and methodological implications". International Journal of Market Research. 49 (2): 191–221. ISSN 0025-3618

Published in Artikkeli , about #Lanseeraus