Menu Ota yhteyttä


1 Yleistä
 Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin JCDecaux Finland Oy:n (jäljempänä “JCD”) asiakkailleen (jäljempänä “Asiakas”) toimittamiin mainosratkaisuihin, elleivät JCD ja Asiakas ole kirjallisesti muuta sopineet. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä myyntiehdot osaksi JCD:n ja Asiakkaan välistä kauppasopimusta ilman eri viittausta tilaamalla JCD:n mainosratkaisuja. JCD:llä on oikeus muuttaa näitä myyntiehtoja. Kulloinkin voimassaolevat myyntiehdot ovat nähtävillä JCD:n kotisivulla www.jcdecaux.fi

2 Mainoskampanja, mainosjakso ja kiinnitysajat 
JCD:n myymät mainoskampanjat myydään mediasopimuksessa määritellyn mainosjakson mittaisena ja välimyyntiehdoin. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun Asiakas tai hänen edustajansa kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen. Mainosvälineestä ja – tuotteesta riippuen mainosjakso voi olla mitattu minuutteina, tunteina, päivinä, viikkoina, kuukausina, näyttökertoina tai impressioina. Kiinnitysajat vaihtelevat eri mainosvälineissä. Abribus-julisteet kiinnitetään sunnuntain klo 8:00 ja maanantain klo 6:00 välisenä aikana. Kauppakeskusten Abribus-julisteet kiinnitetään sunnuntain klo 6:00 ja maanantain klo 12:00 välisenä aikana. Ostoskärryjulisteet kiinnitetään maanantain ja tiistain aikana. Muut ulkomainosvälineet lauantain klo 12:00 ja maanantain klo 24:00 välisenä aikana. Liikennevälinemainonnan kiinnitysaika on 1-3 päivää. Poikkeavasta vaihtoaikataulusta tai mainoskampanjan aikana tehtävästä muutoksesta tai välivaihdosta on aina sovittava kirjallisesti erikseen. Tällaisista muutoksista veloitetaan aina erikseen. Digitaalisten kampanjoiden aloitusaika on aina vuorokauden alkaessa, ellei kyseessä ole päivänosa- tai tuntikohdennus. Tällöin kampanja alkaa ostetun ajankohdan mukaisesti. Päivänosakohdennuksissa kampanja-aika alkaa ja päättyy kampanjaan valittujen mainoslaitteiden aukioloaikojen puitteissa. 

3 Mainostettava tuote tai palvelu 
Asiakkaan on ilmoitettava mainoskampanjan vahvistamisen yhteydessä mainostajan lisäksi mainostettava tuote tai palvelu. Rinnakkaispaketeissa saattaa yhtäaikaisesti olla saman tuoteryhmän mainontaa. JCD varaa oikeuden käyttää toteutuneiden mainoskampanjoiden kuvamateriaalia omassa markkinoinnissaan ja viestintäkanavissaan. 

4 Mainoskampanjan kokonaishinta 
Mainoskampanjan kokonaishinta muodostuu mediahinnasta, kiinnitys- ja huoltohinnasta, mahdollisesta erillisestä tuotantokustannuksesta (kts.kohta 9) sekä digitaalisia mainosratkaisuja sisältävän mainoskampanjan aineistonhallintakulusta. Kiinnitys ja huolto -hintaan sisältyvät mainosten kiinnityksen lisäksi mainosten valvonta ja huolto mainoskampanja-aikana. Digitaalisia mainosratkaisuja sisältävien mainoskampanjoiden mediahintaan sisältyy digitaalisten mainosten julkaisu sekä digitaalisten mainosvälineiden valvonta ja ylläpito kampanja-aikana 

5 Oikeus sopimuksesta poikkeamiseen 
5.1 Outdoor Impact –piiriin kuuluvat mainosvälineet 
Outdoor Impact on ulkomainonnan yleisönmittausjärjestelmä, jossa mainosvälineiden ja niiden ympäristön analyysin tuloksena muodostuu tuotteille tavoittavuusarvo, jonka yksikkönä käytetään Visibility Adjusted Contactia (myöhemmin VAC). Outdoor Impactin piiriin kuuluvat mainosvälineet ovat Abribus, Abribus Shopper, Mainospilari ja Stationlight. Näistä mainosvälineistä koostuvien tuotteiden mediahinnoittelu perustuu VACkontaktimääriin (VAC-totaali). JCD ei myönnä kontaktitakuuta, eikä VAC-kontaktien toteutumista jälkikäteen todenneta. JCD:llä on mainoskampanjaan liittyvien sopimusten muuttumatta oikeus kohtuulliseen kontaktimäärän ylitykseen ja 5% alitukseen valtakunnallisissa (kohderyhmä 12-74 v.) tai sopimuksen mukaisen alueen kontaktimäärissä (VAC-totaali). Alitus voi olla tilapäisesti tätäkin suurempi JCD:stä riippumattomista syistä, kuten esim. liikennejärjestelyistä, lakoista, katutöistä tms. johtuen 

5.2 Julistepohjaiset mainosvälineet, jotka eivät kuulu Outdoor Impact -piiriin 
Outdoor Impactin piiriin eivät kuulu ostoskärryt, joukkoliikennevälineiden mainospinnat eikä yksittäispaikat. JCD:llä on mainoskampanjaan liittyvien sopimusten muuttumatta oikeus kohtuulliseen julistemäärän ylitykseen ja 5% alitukseen. Alitus voi olla tilapäisesti tätäkin suurempi JCD:stä riippumattomista syistä, kuten esim. liikennejärjestelyistä, lakoista, katutöistä tms. johtuen 

5.3 Digitaaliset mainosvälineet 
Digitaaliset mainosvälineet eivät kuulu Outdoor Impact –piiriin. JCD:llä on mainoskampanjaan liittyvien sopimusten muuttumatta oikeus kampanjan kohtuulliseen näyttökertojen ylitykseen ja 5% alitukseen. Alitus voi olla tilapäisesti tätäkin suurempi, kampanjan kokonaisnäyttökertojen pysyessä kuitenkin vähintään 95%:ssa ostetusta näyttökertamäärästä. 

6 Sopimuksen peruuttaminen/siirtäminen
6.1 Julistepohjaiset tuotteet Jos mainoskampanja peruutetaan myöhemmin kuin seitsemän (7) viikkoa ennen mainoskampanjan sopimuksenmukaista alkamista, JCD laskuttaa koko peruutetun mainoskampanjan mediahinnan Asiakkaalta. Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti. Mainoskampanjan mahdollista siirtämistä myöhemmin toteutettavaksi käsitellään peruutuksena ja siitä on aina sovittava kirjallisesti erikseen. Siinä tapauksessa, että mainoskampanjan tuotanto on tilattu JCD:ltä ja JCD on sen vastaavasti alihankkijaltaan sitovasti tilannut, veloitetaan tuotannon hinta aina Asiakkaalta, riippumatta peruutuksen ajankohdasta. 

6.2 Digitaaliset tuotteet 
Jos mainoskampanja peruutetaan myöhemmin kuin kaksi (2) viikkoa ennen mainoskampanjan sopimuksenmukaista alkamista, JCD laskuttaa koko peruutetun mainoskampanjan mediahinnan Asiakkaalta. Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti. Siinä tapauksessa, että mainoskampanjan tuotanto on tilattu JCD:ltä ja JCD on sen vastaavasti alihankkijaltaan sitovasti tilannut, veloitetaan tuotannon hinta aina Asiakkaalta, riippumatta peruutuksen ajankohdasta. 

7 Laskutus 
Mainoskampanjan kokonaishinta laskutetaan Asiakkaalta mainoskampanjan alussa. Laskutuksessa käytetään myyntiehtojen 4. kohdan mukaisia sopimuksen summia. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Arvonlisävero lisätään hintoihin kampanjan alkuhetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

8 Maksuehdot 
Maksuehto on 14 pv netto. Yhteistoimintasopimuksen tehneiden media- ja mainostoimistojen maksuaika on 30 pv netto. Viivästymisestä peritään korkolain sallima vuotuinen maksimikorko. 

9 Painotyöt ja muu tuotanto 
9.1 Julistepohjaisten tuotteiden tuotanto 
Julisteiden tuotanto ja painatus eivät sisälly mainoskampanjan mediahintaan. Asiakkaan käyttäessä JCD:n painotyöpalvelua, painoaineiston on oltava JCD:llä viimeistään 14 vrk ennen mainoskampanjan alkua. Aineiston viivästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa Asiakas. Tarvittava huoltovaramäärä on 10 – 20 % riippuen mainosvälineestä ja se lisätään sopimuksessa mainittuun julistemäärään. JCD ei säilytä huoltovarajulisteita mainoskampanjan päättymisen jälkeen. Painoaineiston toimitus JCD:lle katsotaan tilaukseksi painotyöstä ja laskutetaan voimassa olevan painohinnaston mukaisesti Asiakkaalta. Asiakkaan painattaessa julisteet itse, on julisteiden aina noudatettava JCD:n painatusohjeita. Mikäli julisteet toimitetaan JCD:lle valmiina ja ne poikkeavat painatusohjeista, mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset veloitetaan Asiakkaalta. Valmiiden julisteiden on oltava JCD:n varastossa viimeistään viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, julisteiden myöhästymisestä aiheutuneet kustannukset veloitetaan Asiakkaalta. Julisteiden myöhästyminen voi myös estää Asiakkaan mainoskampanjan toteutumisen osittain tai kokonaan. JCD ei korvaa Asiakkaalle julisteiden myöhästymisestä johtuvaa mainoskampanjan peruuntumista. JCD:n painotyöpalvelun kautta tuotettujen julisteiden käsittelykustannukset sisältyvät veloitettavan painolaskun hintaan. Muualta tulevien julisteiden käsittelykustannukset 200€ (alv 0%) veloitetaan mainoskampanjan medialaskutuksen yhteydessä. 

9.2 Digitaaliset mainosratkaisut, tuotanto ja digitaalisen materiaalin toimittaminen 
Digitaalisten materiaalien tuotanto ei sisälly mainoskampanjan mediahintaan. Digitaalisella tuotannolla tarkoitetaan valmiin kampanjamateriaalin tuottamista asiakkaan toimittamien pohjamateriaalien ja – tietojen perusteella. Asiakkaan tulee toimittaa digitaalinen materiaali JCD:n aineisto-ohjeiden mukaisesti tuotettuna viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen mainoskampanjan ensimmäistä esityspäivää. Aineisto-ohjeet löytyvät www.jcdecaux.fi sivustolta. Asiakas vastaa siitä, että digitaalinen materiaali ei poikkea JCD:n aineisto-ohjeista. Mikäli digitaalisessa materiaalissa ilmenee puutteita, on Asiakas vastuussa digitaalisen materiaalin muokkauksesta ja siitä aiheutuvista lisäkustannuksista. JCD:llä on oikeus kieltäytyä aineisto-ohjeiden vastaisesti tuotetun digitaalisen materiaalin käyttämisestä Asiakkaan mainoskampanjassa. Mikäli digitaalisen materiaalin toimittaminen JCD:lle myöhästyy Asiakkaasta johtuvista syistä, ei mainoskampanjan hintaa hyvitetä. Digitaalisten mainoskampanjoiden näyttökertojen laskennan perusteena käytetään 10 sekunnin aineistopituutta. Jos asiakkaan toimittaman aineiston pituus on enemmän kuin 10 sekuntia, muuttuvat myös mainoskampanjan näyttökerrat vastaavasti, mainoskampanjan hinnan kuitenkaan muuttumatta (esim. 10% pidempi aineisto = 10% vähemmän näyttökertoja). Jos aineisto on lyhyempi kuin 10 sekuntia, ostettu näyttökertamäärä ei muutu. 

9.3 Julisteiden jakaminen ja erikoistoteutukset 
Jos Asiakas käyttää mainoskampanjassaan useampia julisteaiheita eikä erityisiä kirjallisia ohjeita niiden jakamisesta ole toimitettu, JCD jakaa julisteet tasaisesti mainoskampanjan mainosvälineisiin. Erikoistoimenpiteitä vaativista ratkaisuista on oltava yhteydessä JCD:n vähintään kuusi (6) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua. Erikoistoimenpiteet hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Erikoistoimenpiteitä vaativia kiinnityksiä ja sarjoituksia voivat rajoittaa JCD:n ja kolmansien tahojen väliset sopimukset. 

10 Mainosvälineiden valaistus ja päälläoloaika 
Abribusten ja valaistujen Mainospilarien valot syttyvät ja sammuvat kaupunkien katuvalojen kanssa samanaikaisesti. Digitaaliset mainosvälineet ovat käytössä toimintaympäristönsä normaalien käyttöaikataulujen mukaisesti (liikennevälineiden liikkeelläoloaika, kauppakeskusten aukioloaika jne.). Ulkona sijaitsevat digitaaliset mainosvälineet ovat käytössä klo 05:00-02:00. JCD ei vastaa katkoksista sähkön jakelussa tai internetyhteyksissä. 

11 Mainosten vahingoittuminen 
JCD:stä riippumattomista syistä, kuten esim. säästä tai ilkivallasta mainoksille aiheutuneita vahinkoja ei korvata Asiakkaalle. 

12 Mainonnan sisällön rajoittaminen 
Ulkomainonnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. JCD on sitoutunut viranomaisten kanssa solmimissaan sopimuksissa poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset mainosvälineistään niin vaadittaessa. Jos mainoskampanjaa ei voida näistä syistä aloittaa tai se joudutaan keskeyttämään, JCD ei ole velvollinen korvaamaan aiheutuneita menetyksiä Asiakkaalle. Poliittinen mainonta saattaa olla kiellettyä joillakin paikkakunnilla. Joissain yksittäispaikoissa JCD:n sopimuskumppanit saattavat asettaa rajoituksia mainonnan sisältöön. Tarkempia tietoja rajoituksista saa JCD:n mediamyynnistä. Huolimatta siitä, mikä taho tuottaa mainoskampanjan, Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa suhteessa JCD:n ja kolmansiin osapuoliin siitä, ettei mainonta tai mainonnan sisältö miltään osin loukkaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä tai minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Jos mainoskampanja joudutaan keskeyttämään tässä kohdassa mainituista syistä, JCD ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tästä aiheutuneita menetyksiä. 

13 Vastuunrajoitus ja ylivoimainen este 
JCD:n vahingonkorvausvastuun määrä on kaikissa tilanteissa rajattu enintään kyseisen mainoskampanjan JCD:n Asiakkaalta laskuttamaan nettohintaan (alv 0 %). JCD ei vastaa mahdollisista mainostajalle koituvista välillisistä vahingoista. JCD ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan JCD:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja joka estää JCD:tä täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman, että JCD voi kohtuullisin toimin tällaista estettä poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työselkkaus, sota, kapina, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi silloin, kun JCD on itse sen kohteena tai siihen osallisena.