Paikallisuudesta hyperpaikallisuuteen digin avulla

Ulkomainonnan hyperpaikallisuudella viitataan sen kykyyn olla läsnä kuluttajan arjessa. Ulkomedia on mukana kaupunkilaisten elämässä, paikoissa jotka ovat kuluttajalle tärkeitä. 

Ulkomainonta koetaan erottamattomaksi osaksi kaupunkikuvaa. Parhaimmillaan se onkin informatiivinen ja viihdyttävä osa kaupunkilaisen arkea. 

Paikallisuutta hyödyntämällä voidaan tarjota kaupunkilaisille relevantimpaa sisältöä. Mainostajana hyödyt kun kampanjasi tavoittaa juuri sinun brändillesi relevantit yleisöt. 

Hyperpaikallisuus korostuu myös dynaamisten ulkomainosten suunnittelussa. 

Sijaintiin kohdennettu sisältö herättää huomiota ja varmistaa kampanjasi tavoittavuuden. Esimerkiksi digihubin läheisyydessä järjestettävä tapahtuma tai viereisessä kivijalassa alkava tarjouskampanja ovat erinomaisia tilaisuuksia kohdentaa kampanja sinulle tärkeälle yleisölle. 
 

Tehokkaampaa ulkomainontaa sijaintikohdennuksella 

Paikallisuus tukee toimivan mainosaineiston suunnittelua. Voit lisätä kampanjasi tehoa räätälöimällä ulkomainoksesi sijaintiin sopivaksi, sillä kontekstiin sidottu ulkomainos tavoittaa kuluttajat jopa 18 % tehokkaammin.  

Mitä tarkemmin tunnet asiakkaidesi ostopolut, sen osuvammin pystyt kohdistamaan viestin haluamallesi yleisölle. Menestyvät brändit keskittyvätkin voimakkaasti lokalisoituun ja kontekstiin pohjautuvaan sisältöön.

Paikallisuuden merkitys kasvaa ja tämä vaatii hyperlokaalia sijaintidataa. Tästä syystä kaikista JCDecaux’n digihubeista tehdään kohderyhmätutkimus, joka paljastaa alueella liikkuvien ihmisten demografiat ja kulutustottumukset.
 

Hyperpaikallisia innovaatioita

Hyperpaikallisuus toimii erityisen hyvin kivijalan läheisyydessä: Sijaintiin räätälöidyllä kampanjalla voit ohjata asiakkaasi vierailemaan liikkeessäsi. Hyvä esimerkki tällaisesta toteutuksesta on McDonaldsin Cannesissa palkittu ”Follow the Arches” -kampanja. 

Sijaintia voidaan hyödyntää myös muiden kuin omien liikkeidesi läheisyydessä. Kohdentamalla ulkomainoksesi esimerkiksi kilpailijoiden yhteyteen, voit napata oikean kohderyhmän huomion vaikkapa tarjouskampanjalla. Tällainen kohdennus tavoittaa asiakkaasi myös silloin, kun hän ei löydä etsimäänsä tuotetta kilpailijan valikoimista tai haluaa vertailla hintoja. 

Ulkomainontaa voi myös suunnata alueelle, jossa pyörii kohdeyleisöäsi kiinnostava tapahtuma. Tällainen kohdennus kiinnostaa erityisesti B2B yrityksiä, sillä se tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden tavoittaa oman alan toimijoita ja päättäjiä. 

Digitaalisesta suunnittelutyökalusta löytyvän toimipiste-/kohderyhmädatan avulla tunnistat kampanjaasi soveltuvat sijainnit ja luot oman kohderyhmäsi tavoittavan hyperpaikallisen ulkomainoskampanjan.