Ensimmäinen askeleemme koneoppimisen saralla on yhteistyö suomalaisen, tekoälyyn erikoistuneen startupin VisualMindin kanssa. 

Tavoitteenamme on hyödyntää yrityksen edistyksellistä kuva-analyysityökalua ulkomainonnan aineistojen tutkimiseen. Aihe on luonnollisesti tärkeä, sillä mainoksen sisällöllä on suuri rooli ulkomainoskampanjan onnistumisessa. 

 

VisualMind: Koneoppimista kuvin 

VisualMind -työkalu tulkitsee minkälaisia tunteita tai ajatuksia kuvamateriaali herättää katsojassa. 

Selkeiden ja tekstivoittoisten ulkomainosten kohdalla, tämä tarkoittaa käytännössä vaikutelmaa, jonka mainos herättää ensikertaa nähtäessä. 

Työkalun toimintaperiaate on yksinkertainen: 

1. VisualMind on kerännyt tuhansien kuvien tietokannan 

2. Kyseisiä kuvia on näytetty tuhansista henkilöistä koostuvalle paneelille, joka on arvioinut kuvien herättämiä ajatuksia ja tunnetiloja. 

3. Koneoppiva työkalu analysoi uusia kuvia, etsimällä niistä yhtäläisyyksiä edellisiin, jo "opittuihin" kuviin. 


Näin koneäly pystyy hyödyntämään aiemmin oppimiaan tietoja uusien kuvien analysointiin, ilman ihmisen väliintuloa. 

 

 

Koneoppiminen ulkomainoksen suunnittelussa 

VisualMind on mielenkiintoinen maistiainen tekoälyn ulkomainonnalle tarjoamista mahdollisuuksista. 

Tapa jolla työkalu kvantifioi kuvan herättämiä ajatuksia ja tunnetiloja mahdollistaa visuaalisen aineiston mekaanisemman analysoinnin. Myös luova suunnittelu helpottuu, kun sisällöistä on mahdollista saada välitöntä palautetta. 

Eri sisältöjen määrällinen vertailu avaa mielenkiintoisen tulokulman ulkomainoksen suunnitteluun. Ehkä tulevaisuudessa mainoksiin valittava kuvamateriaali optimoidaan jo ennen suunnittelun aloittamista kampanjan tavoitteiden ja brändin arvojen pohjalta. 

Tästä huolimatta tekoäly ei (ainakaan vielä) osaa arvioida toimiiko aineisto sinällään ulkomainoksena. Jatkossakin siis tarvitaan ihmisen kokemusta ja luovuutta tehokkaan ulkomainoskampanjan suunnitteluun.  

 

Tekoäly tarjoaa tuoreen näkökulman 

Yksi konkreettinen tapa hyödyntää työkalun käytännön hyödyntämiseen, voisi olla suunnittelussa käytettävien visuaalisten materiaalien analysointi ennen lopullisen aineiston rakentamista. 

Näin voidaan esimerkiksi valita henkilökuva, joka parhaiten viestii asioita jotka sopivat kampanjan teemaan. Myös vaihtoehtoisten taustojen, tai kuvan muiden elementtien tutkiminen mahdollistaa mainoksen ensivaikutelman parhaan mahdollisen optimoinnin. 

Vaihtoehtoisten aineistojen vertailu, tai revisioehdotusten laatiminen helpottuvat, kun kuvista saadaan välitön palaute tekoälyn edustamalta raadilta. 
 

 

AI ulkomainonnan tulevaisuudessa

AI ja koneoppiminen tulevat kasvattamaan rooliaan monella toimialalla myös ulkomainonnassa. 

Tämä nähdään paitsi uusissa työkaluissa, niin myös ulkomainonnan jatkuvassa kehityssuunnassa. Data, ohjelmallisuus ja dynaamisuus tulevat olemaan ulkomainonnan kantavia teemoja vuonna 2018. Liittyykö tekoäly tähän seuraan aiemmin kuin osaamme aavistaa?

VisualMind -työkalu on innostava ensiaskel kohti digitalisoituvan ulkomainonnan tulevaisuutta. Jos kiinnostuit työkalun mahdollisuuksista, kannattaa seurata etusivuamme, sillä ensiviikon artikkelissa pääset tutustumaan tuloksiin, joita työkalu tunnistaa vuodenvaihteen kiinnostavimmista ulkomainoskampanjoista.