Lue alta, mitä sinun tulee ottaa huomioon tuloksellista ulkomainoskampanjaa suunnitellessasi:
 

Vaikuta ostopolun varrella 

Selkein ja tärkein tulos ulkomainosinvestoinnista on tuotteen tai palvelun kasvanut tunnettuus. 

Tuotemerkkiisi suhtaudutaan suopeammin valintoja punnittaessa, jos se on kuluttajalle ennestään tuttu. Lanseerattaessa uutta tuotetta, mainonta voi olla ainut keino saada sitä edes vaihtoehtojen joukkoon. 

Tuotteen ja brändin ominaisuudet ovat toissijaisia, jos tuotemerkkiä ei tunneta tarpeeksi laajasti. Usein suunnittelu ja muu brändityö valuvatkin hukkaan, jos ei olla valmiita investoimaan myös viestin levittämiseen. 
 
Huomion nappaaminen ja asiakkaan kiinnostuksen herättäminen olivat keskiössä viime syksyn Whim -lanseerauksessa


Brändikokemukseen liittyy usein voimakkaasti visuaalisuus. Moni kokee brändin alkavan ja loppuvan yrityksen logoon. Tämä ohjaa mainonnan suunnittelua ytimekkään kuvamateriaalin ja korkeiden kontrastien suuntaan, tavoitteena varmistaa aineiston mieleenpainuminen. 

Helppo muistettavuus ja laaja näkyvyys varmistavat, että brändisi muistetaan myös ostopäätöksen hetkellä. 

 

Aktivoi lähellä ostopäätöstä 

Ulkomainonnan avulla päästään lähemmäs ostopäätöstä kuin millään muulla medialla. Tämä vahvistaa sen roolia kuluttajan aktivoijana. 

Suomalaiskuluttajat ovat tavoilleen uskollisia, mutta spontaaneja ostajia, joista vain alle kolmannes edes pyrkii välttämään heräteostoksia. 

Asiakkaasi ovatkin kaikkein vastaanottavaisimpia juuri kaupan läheisyydessä tarjottavalle viestinnälle. Viimevuoden fOOHcast -tutkimuksessa kolmannes kuluttajista koki kaupan ulkopuolella nähdyn mainoksen vaikuttaneen eniten päätökseen kokeilla uutta tuotetta. 


”Kyllä ne kaupan oven lähellä olevat mainokset vaikuttaa eniten. Ne tuotteet jää mieleen just, kun oot sinne kauppaan menossa.” 
-Perheellinen nainen, 34 v., tarjoushaukka.
 
 
Celcius energiajuoman ulkomainos aktivoi ostajat ja kasvatti myyntiä +40%.


Ostopaikan läheisyydessä tarjottava mainonta on erinomainen muistuttaja. Tämä korostuu erityisesti monikanavaisissa kampanjoissa: On hyvä, että kuluttajat tuntevat tuotteesi, mutta brändiarvo kotiutuu rahaksi vasta, kun asiakkaasi aktivoituu ostamaan.

 

Inspiroi ja ohjaa mobiiliin 

Mobiili verkkokauppa tuo ulkomainonnan entistä lähemmäs ostopäätöstä. 

Aina läsnä oleva mobiili mahdollistaa välittömän tiedonhaun. Asiakasta inspiroimalla herätät kiinnostuksen, mikä johdattaa kuluttajan verkkosivuillesi. 

Ulkomainonta lisää tutkitusti mobiiliaktiivisuutta: Outsmartin selvityksen mukaan ulkomainos johtaa keskimäärin +17 % kasvuun brändin mobiililiikenteessä (yli puolet kampanjoista kasvattivat brändiliikennettä +38%). Vaikutus korostuu erityisesti nuorissa, sillä tässä segmentissä mobiili brändiaktivoituminen lisääntyi yli 140%! 

 
Moccamaster onnistui ohjaamaan kuluttajat verkkoon, keräsi suurimman osan verkkokonversioistaan ulkomainonnalla.

Ulkomainonta on samanaikaisesti läsnä koko ostopolulla ja lähellä ostotapahtumaa. Laaja mobiilikäyttö kaikissa ikäryhmissä varmistaa, että kynnys tiedonhaulle ja ostamiselle pysyy jatkossakin matalana.