Älypuhelimet yleistyvät hurjaa vauhtia ja lähes 70 prosentilla suomalaisista on käytössä älypuhelin (TNS Gallup, 10/2014). Älypuhelinten käyttö kiinnostaa mainostajia sekä markkinoijia ja big datasta kohistaan. Otimme selvää kuinka paljon ihmiset oikeasti käyttävät mobiiliteknologiapalveluja.

 

Lähimaksaminen ja Bluetooth suosittua

Bluetooth on selkeästi tunnetuin, sillä 95 prosenttia panelisteistamme kertoo Bluetoothin olevan tuttu palvelu. Vähiten Bluetoothin tunsivat 40-49 -vuotiaat. Myös QR-koodi on panelisteillemme tuttu, mutta sekin on vähiten tuttu varttuneemmille vastaajillemme. NFC tunnetaan miesten keskuudessa paremmin kuin naisten, sillä 59 prosenttia miehistä tunnistaa palvelun. Samoin Beacon ja iBeacon tunnetaan paremmin miesten keskuudessa. Lähimaksaminenkin on tunnettua yli neljäsosalle panelisteistamme. Vain 1 prosentti vastaajistamme ei tunnista yhtäkään mobiiliteknologiapalvelua.
 
Lähimaksaminen ja Bluetooth suosittua

Yli 70 prosenttia nuorista kaupunkilaisista käyttää Bluetoothia. QR-koodi pääsee yli 40 prosentin lukuihin. Lähimaksamista käytetään ja se varmasti yleistyy pikkuhiljaa. Sen sijaan Shortcut ja Layar kuuluvat vain marginaalikäyttäjien mobiilivarustukseen. 30-39 -vuotiaat käyttävät eniten NFC:tä, kun taas Bluetooth on heillä vähiten käytössä. Miehet käyttävät enemmän QR-koodia kuin naiset, mutta Lähimaksamisessa ei ole näin suuria eroja sukupuolten välillä.
 
Yli 70 prosenttia nuorista kaupunkilaisista käyttää Bluetoothia
 

 

Nopeutta arvostetaan

Lopuksi kysyimme vastaajiemme kokemuksia mobiiliteknologiapalveluista. Hyvänä puolena vastaajamme kertoivat, että palvelut nopeuttavat tiedonsiirtoa, ovat helppokäyttöisiä ja nopeita. Yleisesti mobiiliteknologiapalveluita pidettiin kätevinä silloin ku ne toimivat. Lähimaksaminen koettiin helpoksi.

Ihmisiä kuitenkin ärsyttää erillisten sovellusten lataaminen, sillä se koetaan vaivalloiseksi. Vastaajamme olivat myös sitä mieltä, että mobiilipalvelut toimivat vain teoriassa ja ovat oikeasti hankalia. Lähimaksamiseen ei vielä oikein luoteta. Lisäksi vastaajamme listasivat yhteysongelmat huonoksi kokemukseksi. Mobiiliteknologiapalveluita ei vielä ehkä osata hyödyntää oikein, sillä vastaajamme kertoivat, että käyttöpaikkoja on vähän ja käyttökohteet eivät ole tarpeeksi kiinnostavia.

Nopeutta arvostetaan