Osallistunut kadulla järjestettävään tapahtumaan kuvaaja
Melkein puolet vastaajistamme on osallistunut kadulla järjestettävään tapahtumaan ja yli kymmenen prosenttia heistä on toiminut järjestäjänä katutapahtumassa.Yli 80 prosenttia vastaajistamme on auttanut tuntematonta kadulla. Moni ilmoittaa myös, että on nähnyt kiinnostavia mainoksia katukuvassa. Kolmasosa nuorista vastaajistamme on puuttunut kiusaamiseen tai muuhun häiritsevään tilanteeseen.

Melkein kolmasosa vastaajistamme on tarvinnut tuntemattoman apua julkisella paikalla, antanut rahaa keräykseen ja myös moni vastaajistamme myöntää heittäneensä roskaa muualle kuin roskakoriin.

Helsinkiläisten ja turkulaisten Street Talkers -vastaajien mielestä merelliset paikat ovat kaupungin parhaita. Espoossa viihdytään luonnossa ja tamperelaiset ovat ilmoittaneet kauneimmiksi paikoiksi asuinalueita.

 
kotikaupunkisi kaunein paikka

Suurin osa vastaajistamme pitää ulkomainontaa kaupunkiin kuuluvana ja melkein kolmasosa kertoo, että ulkomainonta on herättänyt ostohalun tai saanut osallistumaan tapahtumaan. 15-17-vuotiaat sekä 40-49-vuotiaat paljastavat, että heihin ulkomainonta puree parhaiten.

Street Talkers -panelistimme kuvailevat itseään ystävällisiksi, positiivisiksi, rauhallisiksi ja kokeilunhaluisiksi. Vastaajistamme löytyy paljon myös omastamielestään avarakatseisia, kriittisiä sekä ahkeria ja kunnianhimoisia. Luonteenpiirteet muuttuvat selkeästi iän myötä ja myös sukupuolien väliset erot näyttävät muuttavan adjektiiveja, joita itsensä kuvailussa käyttää.
 
Luonteenpiirteet muuttuvat selkeästi iän myötä
Ystävät ja perhe sekä liikunta, urheilu ja itsensä kehittäminen ovat asioita joihin vastaajamme haluaisivat käyttää enemmän aikaa. Myös lukemiseen, luonnossa liikkumiseen ja nukkumiseen kaivattiin enemmän aikaan. Naiset haluavat lukea selkeästi enemmän ja varttuneemmat vastaajat kaipasivat luontoaikaa enemmän. Nuoret taas haluaisivat käyttää enemmän aikaa ruoanlaittoon.

Reilusti yli puolet vastaajistamme punnitsee useita vaihtoehtoja silloin kun kyseessä on suuremman ostoksen tekeminen. Vaikka vaihotehtoja ei vertailla, käytetään paljon aikaa suurempien ostopäätösten harkintaan. Varsinkin nuoret ovat hyvinkin hintatietoisia, hiukan vanhemmat taas tekevät enemmän heräteostoksia.
 
Mihin haluaisit käyttää aikaa
Suomi koetaan holhoavaksi ja ennakkoluuloiseksi. Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että Suomi on byrokraattinen ja vain 4 prosenttia kokee SUomen yrittämiseen kannustavaksi. Miehet kokevat maamme ankarana verottajana ja jäykkänä. Naisista kokee Suomen turvalliseksi, ja miehistä 23%, vaikka naiset ovat miehiä useammin kokeneet turvattomuuden tunnetta julkisella paikalla.

Tulevaisuudelta toivotaan ekologisuutta, vakautta ja edullisempaa asumista. Panelistimme toivovat myös, että heikommista huolehdittaisiin ja yhteisöllisyys kasvaisi. Uusituvia energian lähteitä kannatetaan ja yritteliäisyyteen kannustetaan. Ydinvoimaa toivoo vain 3 prosenttia vastaajista ja 37 prosenttia vastaajistamme ei luota suomalaisiin päättäjiin.
 
Mikä kuvaa parhaiten ostokäyttäytymistäsi