Mistä Outdoor Impact koostuu?

Outdoor Impact yhdistää kuluttajien kulkureitit katujen ja teiden liikennevirtoihin. Tämä lisäksi järjestelmä huomioi mainospintojen ominaisuudet kuten koon, valaistuksen ja etäisyyden sekä ihmisen havainnointikyvyn. 

Kulkureittitutkimus
Kulkureittitutkimus on TNS Gallupin tekemä, suomalaisten liikkumista kartoittava tutkimus. Tutkimukseen osallistui 2 300 suomalaista, joiden kulkemista kartoitettiin sähköistä kartta-aineistoa hyödyntäen.

Liikennevirtalaskenta
Paneeleille saadut liikennevirtaluvut on kerätty kaupunkien ja Tiehallinnon liikennelaskennoista. Ulkomainospintojen luokittelu Yksittäisen pinnan luokittelussa huomioidaan pinnan koko, epäkeskisyys eli pinnan etäisyys, ohitusnopeus sekä ympäristön häly eli virikkeisyys.

Havainnointitutkimus
Visibility Study toteutettiin ensimmäisen kerran Birkbeckin yliopistossa Englannissa. Silmänliikekameran avulla pystyttiin selvittämään ihmisen havainnointikykyä liikenteessä. Havainnointitutkimusta hyödyntäen ollaan pystytty mallintamaan julisteiden havainnointikykyä (Visibility-mallinnus).
 


CAFAS
Outdoor Impact -yleisönmittausjärjestelmän myötä käyttöön on otettu työkalu ulkomainonnan suunnitteluun. Työkalu on CAFAS (Cover And Frequency Analysis System) ja sitä käyttävät mediatoimistot ja ulkomainosyhtiöiden myynti.

CAFAS antaa tietoa ulkomainosmarkkinasta, tunnusluvut paketeille ja pakettiyhdistelmille. Paketeille ja niiden yhdistelmille saadaan CAFASista tavoittavuuslukuja myös eri kohderyhmissä.