Amerikkalaistutkimus löysi eroja verkon käytössä eri mainosmedioille altistumisen jälkeen. Tutkimuksen mukaan ulkomainonta on ideaalinen mainosmedia kun halutaan tavoittaa hetkellä, jolloin ollaan mobiilisti aktiivisia. Tutkimuksessa saatiin selville, että ulkomainokselle altistumisesta seuraavan puolituntisen aikana 22 prosenttia kuluttajista siirtyi verkkoon, esimerkiksi brändien some-kanaviin, verkko-ostoksille tai muihin verkkoaktiviteetteihin.

Ihmiset myös käyttävät sähköpostia, selailevat verkkosivuja ja erilaisia sovelluksia paljon ulkomainonnalle altistumista seuraavan tunnin aikana. Ulkomainonta on tuottavin media silloin kun halutaan ohjata kuluttajat mobiiliin.

 
Älypuhelin käyttäjän altistuminen mainonnalle verkkoaktivoitumista edeltävän tunnin aikana:
Altistuminen ennen:Sosiaalinen aktivoituminenHaun tekeminenÄlypuhelinostaminen
Kaikki UM mediat28 %32 %43 %
Paikkaan sidottu101523
Suuraiheet, joukkoliikenne, kadunkalusteet232536
TV272627
Radio8912
Printti123
Lähde: OAAA/RealityMine, May 2015
Varsinkin julkisessa liikenteessä sijaitseva ulkomainonta ohjaa verkkoon.

 

 

Ulkomainonta herättää positiivisia tunteita

Ulkomainonnan vaikutusalueella vietetään enemmän aikaa kuin muiden medioiden parissa, ja tutkimus selvittää, että ulkomainontaa pidetään positiivisia tunteita herättävänä. Viikossa ulkomainonnalle altistutaan noin 20 tunnin ajan. Jopa 82 prosenttia ulkomainonnalle altistuneista kuluttajista koki positiivisia tunteita, valppautta ja harkitsi ostosten tekoa puolen tunnin sisällä.

Ulkomainonta onkin usein ensimmäinen askel ostoketjussa, koska kuluttajat sitoutuvat brändiin paremmin tehokkaalla ulkomainoskampanjalla, joka vie mainoksesta mobiiliin.

OOH is often the first step on the path to purchase… (and) brands can secure shopper engagement with an effective hand-off from OOH to mobile… a key success strategy for brands and retailers… Jim SpaethRealityMine
 

 

Tutkimuksen toteutus

- Tutkimukseen osallistui lähes 2000 älypuhelimen käyttäjää.
- Data kerättiin eDiaryn app:n avulla. Data kerättiin puolen tunnin tarkkuudella kymmenen päivän ajan.
- Seurattavia muutujia olivat mm. sijainti, kulkuväline, sosiaaliset kontaktit, medioiden kulutus/altistuminen, ostokäyttäytyminen ja tunnetilat. 
- Tutkimuksen toteutti RealityMine, joka on erikoistunut tutkimaan kuluttajien mobiilikäyttäytymistä.