Haaste: viestiä Itiksen uudistuksesta
Kampanja-aika: viikko 17/2015
Mediamix: ulkomainonta, datadriven display + kampanjasivusto, Facebook, netti-TV (Ruutu & Katsomo), HS Itä & Pohjoinen liite sekä omat mediat
Ulkomainosmediat: Abribus räätälöitynä, Metron päätyseinä, Railboard ja Digiscreen. Lisäksi Street Talkers.
Tulokset: kuluttajat muistivat kampanjan ja tunnistivat mainostajan sekä ymmärsivät kampanjan pääviestin. 

 

Muodin suurkuluttajat uudistuneeseen Itikseen

Itis lähti keväällä kampanjoimaan suuresti, tarkoituksenaan viestiä kiinnostavalla ja huomiota herättävällä tavalla Itiksen uudistuksesta. Kampanjan kohderyhmänä huomioitiin erityisesti muodin suurkuluttajat, naiset sekä lapsiperheet. 
 
Ulkomainonta oli erityisesti huomion herättäjän roolissa mainoskampanjassa. Ulkomainonnasta tuttu ilme tuotiin myös muihin kanaviin, mutta taktisemmalla kärjellä. Odotusarvo oli, että näyttävillä isoilla pinnoilla sekä vahvalla, oivallusta vaativalla ilmeellä saadaan aikaan hyvä huomioarvo. Anna HoménItiksen markkinointipäällikkö
 

 

Sijainti ja paikat keskiössä

Kampanjaan valittiin paljon ulkomainospaikkoja Itiksen potentiaalisten asiakkaiden asuinseuduilta pääkaupunkiseudulta ja metron varrelta. ”Metro on yksi luontevimmista tavoista saapua Itikseen ja voisi sanoa, että se on jopa osa Itiksen identiteettiä. Näin ollen sekä metroasemat että erityisesti metron päätyseinät ovat Itikselle ilmeinen mainospaikka”, Itiksen markkinointipäällikkö Anna Homén kertoi ulkomainosmediavalinnoista.

Huomionherätyksen lisäksi ulkomainonta valittiin alueellisuuden ja kohdennettavuuden vuoksi. Itis on vahvasti paikallinen toimija ja ulkomainonnan vahvuus on erittäin tarkka alueellinen kohdennettavuus. Ulkomainonnassa kohtuullisilla panostuksilla on mahdollista saada riittävä share of voice, sekä rakentaa hyvä alueellinen peitto ja riittävä toisto.

Metroissa ja metroasemilla näkyvää perinteistä ulkomainontaa täydennettiin Digiscreeneillä. Abribusseilla puolestaan viestittiin muilla Itiksen vaikutusalueilla.

 
Itis_ABR_325229_2
 

 

Street Talkers todisti vaikutukset

Itiksen markkinointitiimi toivoi, että kampanjan huomiointi ja viestin ymmärrettävyys tutkittaisiin. Street Talkers -mobiilipaneelin avulla tutkimme, kohdistetusti tietyiltä asuinalueilta, postinumeron sekä ihmisten pääasiallisen liikkumismuodon perusteella, kuinka moni muisti nähneensä ja oli tunnistanut Itiksen kampanjan. Tutkimuksessa halusimme selvittää sen, että tavoitamme juuri oikeat ihmiset, eli ne joita kampanjallakin on tavoiteltu.

Tulokset olivat erittäin hyvät. Kampanjan kohdistus oli oikea valinta, ja kampanja osui nappiin. Street Talkers vastaajista 68 prosenttia raportoi nähneensä kampanjan. Lähes kaikki vastaajat myös tunnistivat mainostajan Itikseksi. Myös kampanjan pääviesti ymmärrettiin.

 
Mainostaja oli kauppakeskus Itis. Pääviesti kehottaa katsojaa vierailemaan uudistuneessa Itiksessä ja antaa odottaa kokemuksen olevan ennen kokematon. Street Talkers panelisti 

 

 

Itis koettiin trendikkääksi ja houkuttelevaksi 

Street Talkersin kuvakysymysten avulla pääsimme testaamaan mainosten toimivuutta. 67 prosenttia naisista ja 64 prosenttia miehistä kertoi pitäneensä mainoksista erittäin tai melko paljon. Kysyimme panelisteilta myös Itiksestä heräävistä mielikuvista. Vastaajat kokivat kauppakeskuksen moderniksi, trendikkääksi, kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi.

Itiksen markkinointipäällikkö Anna Holmén oli tyytyväinen mainoskampanjaan ja sen saamaan tutkittuun huomioon. 
 
Ulkomainonnan tuloksiin olimme erittäin tyytyväisiä. Kampanjan olisi voinut tutkia erikseen metron ja abrien osalta – tuloksissa kenties heijastui se, että huikeat huomioarvot olivat nimenomaan metron ansiota. Anna HoménItiksen markkinointipäällikkö