Ulkomainonnalla menee lujaa ja kasvu vain jatkuu, jos TNS Kantarin mediamainonnan tutkimusta on uskominen

Kasvun moottorina toimii ulkomainonnan kiihtyvä digitalisoituminen ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet, tärkeimpänä hyödynnettävissä olevan datan lisääntyminen. 

Lue miten digitaalisuus ja data muovaavat ulkomainonnan tulevaisuutta.

Digitaalisuus kasvun lähteenä 

Ulkomainonnan maailmanlaajuinen kasvu perustuu pääosin alan kiihtyvään digitalisaatioon. 

Entistä huomiota herättävämmät ulkomainokset, parempi kohdennettavuus, ja erilaisten datalähteiden hyödyntäminen ovat tuoneet lisäarvoa perinteiseen ulkomediaan. Tämä on odotetusti lisännyt ulkomainonnan kiinnostavuutta ja moni yritys onkin nostanut sen roolia mediamixissään. 

Digitaalisen ulkomainonnan joustavuus on myös lisännyt median potentiaalisten käyttäjien määrää. Koska näkyvyyttä voi nyt ostaa vaikka päivänosan kerrallaan, kynnys investoida on pienempi. Tämä on mahdollistanut ulkomainoskokeilut myös pienemmille yrityksille. 

 

"The main driver remains the roll out of digital OOH inventory. DOOH NAR will grow by +16% this year to reach $5.7 billiion"


Digin uudet ominaisuudet ovat saaneet monet mainostajat erottumaan edukseen. Esimerkiksi dynaamisiin datalähteisiin tai kontekstiin kohdennettuun sisältöön perustuvat toteutukset ovat herättäneet kuluttajien huomion. 

Digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista on kuitenkin nähty vasta pintaraapaus. Odotamme mielenkiinnolla seuraavaa pankin räjäyttävää ideaa. 
 

Massamediat murroksessa 

Ulkomainonta on pitkässä noususuhdanteessa. Ikävä kyllä samaa ei voi sanoa useimmista muista medioista, ulkomainonnan ollessa ainut perinteinen media, joka on jatkanut vakaata kasvua viimeiset 10 vuotta.

Noususuhdenteelle ei näy myöskään loppua, sillä ulkomainonnalle povataan tänä vuonna +3.4% maailmanlaajuista kasvua.

Kasvu ei ole sattumaa, sillä ulkomainonta on onnistunut säilyttämään tehonsa mediamarkkinan muutoksista huolimatta. Esimerkiksi Rapportin ja IPA:n vuodenvaihteessa tekemä tutkimus paljasti ulkomainontaa suosivien brändien olevan 32% kilpailijoitaan tunnetumpia.

Syitä ulkomainonnan poikkeukselliseen nousuun muuten hitaasti kasvavalla mediamarkkinalla voidaan löytää myös muuttuvasta kuluttajakäyttäytymisestä. Kuluttajien ulkona viettämä aika on lisääntynyt, samalla kun muuttoliike kaupunkeihin kasvanut. Tämä lisää yleisöä juuri ulkomainonnan polttopisteisiin. 

Myös digitalisaatio ruokkii ulkomainonnan kasvua. Esimerkiksi mobiilin verkkokaupan lisääntyminen on tuonut ulkomainonnan entistä lähemmäs ostopäätöstä: Kun ulkomainos toimii ajatuksen herättäjänä, mobiili mahdollistaa välittömän tiedonhaun ja ostamisen. 

Ulkomainonnan kasvavaa suosiota saattaa osaltaan selittää myös lisääntynyt mainonnanesto sekä online-regulaatio (esim. GDPR ja tuleva ePrivacy). Verkkomainonnan osittainen hankaloituminen kannustaa mainostajia etsimään vaihtoehtoisia tapoja tavoittaa asiakkaansa.
 

Datan rooli ulkomainonnassa 

Ulkomainostajalle kasvava datan hyödyntäminen tarjoaa entistä tarkempaa kohdennettavuutta ja kuluttajien tehokkaampaa tavoittamista. 

Jo nyt tarjolla on erilaisia sijaintiin, toimipisteeseen ja kohderyhmädataan pohjautuvia kohdennuksia, ja lisää on tulossa. 

Mielenkiintoisia tapoja kohdistaa ulkomainontaa ovat esimerkiksi tiettyyn liiketyyppiin tai kauppaketjuun sidotut kohdennukset. Myös mainostajan omaa dataa on käytetty onnistuneesti asiakkaiden tavoittamiseen. 

Kaikkein huomattavin uudistus on kuitenkin yleisödatan hyödyntäminen ulkomainonnan kohdistamisessa. Kohderyhmädata sallii ulkomainoksen sijoittamisen kohteen lähistöllä liikkuvien kuluttajien perusteella. 

Data tuo tulevaisuudessa monenlaisia uudistuksia ulkomainontaan. Niistä on tänä vuonna saatu jo esimakua esimerkiksi tekoälyyn pohjautuvan kuva-analyysin, helppojen dynaamisten ulkomainosten ja ohjelmallisen ostamisen myötä. Kannattaa jäädä jännityksellä odottamaan mitä loppuvuosi tuo tullessaan! 


 
Lähteet:
JCD kvantitatiivinen kaupunkiliikkujatutkimus, huhtikuu 2017, n=1026
Magna Advertising Forecast, Spring 2018 Update
Media Edonomy Report VOL.11, Magna & Rapport, 2017